Columns van Bram Krol

Mentale slavernij

Ooit kon ieder handelen en denken naar zijn eigen geweten. De verschillende stromingen in de maatschappij hadden hun eigen invulling van goed en fout, wenselijk en onwenselijk. Dat paste toen allemaal binnen het grotere maatschappelijke geheel, zonder dat ieder gedwongen werd hetzelfde te zeggen als de meerderheid. Dat was de gewetensvrijheid - een groot goed, maar passé.

Meer en meer presenteert de overheid zich als verdediger van een humanistische moraalleer, die dwangmatig aan de bevolking wordt opgelegd. De S.G.P. moest dat aan den lijve ervaren. Ze wilden geen vrouwen op haar kieslijst. Het  Clara Wigmaninstituut, dat niets met de S.G.P. op heeft, zag haar kans schoon haar haat tegen alle religie te botvieren. Het moderne humanisme eist immers slaafse navolging. De ooit vrije rechterlijke macht volgde gedwee.

Een eigen mening geldt binnenkort als staatsondermijnend. Christenen moeten wel meebetalen aan alle belastingen, maar de subsidiekraan gaat voor hen dicht. Zo worden ze dubbel gestraft. Het haatklimaat, gezaaid door PvdA en D’66, laat geen eigen geweten meer toe. Geholpen door de subsidiefuik, vindt de staat haar slachtoffers snel. Als moderne slaven volgen we de nieuwe farao onvoorwaardelijk.

De volgende veroordelingen liggen al te wachten. De Christen Unie, die geen samenwoners op haar lijst wil. De kerken, met hun eigen mening op ethisch vlak. Wie de staatsideologie niet slikt, wordt beknot in zijn rechten. Wie nu de S.G.P. laat vallen, valt morgen zelf. De inquisitie weet u wel op te sporen. Uw kleur deugt niet. Die mag niet afwijken van de grauwe gelijkheid van het moderne denken.

Christenen waren gezagsgetrouw. Wat ooit een deugd was, is nu een zonde. We worden in het verzet gedrongen.

Bram Krol
Bron: Uitdaging Juni. 2010