Columns van Bram Krol

Democrazy

Velen hebben er moeite mee de ware betekenis van democratie te begrijpen. Ook politici lijden hieronder en ze verleggen nodeloos de grenzen. Onder aanvoering van D’66 is er al enkele jaren een hetze gaande tegen christenen, vooral tegen de meer overtuigden onder hen. De afgelopen weken was het weer raak, zowel in de landelijke als plaatselijke politiek. Het lijkt me nog maar een voorproefje van wat komen gaat, afgaande op de maatschappelijke trends. Ieders alertheid is vereist.

De gemeenteraad van Amsterdam wil levensbeschouwelijke instellingen met een eigen personeelsbeleid niet meer subsidiëren. Het gaat hier niet om de kwaliteit van het werk, of het maatschappelijke belang ervan. Wil men alleen maar christenen wegpesten? Wil men boven de partijen staande normen met geweld afdwingen? En van wie komen die dan? Democratie aanvaardt verschil van inzicht en wil de verschillen bespreekbaar maken. De weigering zo te werk te gaan, is per definitie ondemocratisch en intolerant. (Stug dat de VVD in dit geval een belangrijke rol speelt).

De SGP, wég ermee! Ze waagt het tegen de feministische koers van het kabinet in te gaan. Dus voor haar geen geld van de overheid meer (waar haar eigen leden gewoon aan meebetalen...) Want dat is alleen voor koshere partijen, hoe radicaal, racistisch of inconsequent ze ook zijn. Dat laat zien, dat men in eerste instantie alleen de christenen wil treffen. Is dit de beginfase van een soort pogrom? Spreekt bij sommigen misschien hun ongemakkelijke geweten in het bijzijn van gelovigen?

Ware democratie laat tegenstellingen bestaan en accepteert verschillen, hoe pijnlijk ook. Zolang de tegenpartij anderen hun rechten niet ontneemt, de discussie niet mijdt en niet de wet overtreedt, past zij ook binnen het maatschappelijke en politieke bestel. Dat de meerderheid andere idealen nastreeft, wil nog niet zeggen dat bepaalde groepen of instellingen ineens insubsidiabel zijn. Of worden we een geseculariseerd Iran-aan-de-Noordzee?

Waar komen we terecht, wanneer de maatstaf voor democratie wordt: Wie hetzelfde zegt als ik, is democratisch, wie anders denkt hoort hier niet thuis? Dat is de democratie van totalitaire regiems, van fanatieke islamieten of van extreem-rechtse groeperingen. Dan krijgen we een terreur van de meerderheid, bij uitstek ondemocratisch. Dan is de laatste stuiptrekking van de tolerantie nabij. Zijn dit de sprookjes van 66+1 nacht?

De wereld ligt in het boze. Wanneer mensen de kerk verlaten, dreigen ze wolven te worden. Wat moeten ze anders, zonder God?

Bram Krol

Bron: Gezamelijk kerkblad dec 2009