Columns van Bram Krol

Nashville

 

Er is – bij mijn weten – de afgelopen jaren slechts eenmaal een poging gedaan om een heldere, consequente Bijbelse moraliteit op te stellen. Dat is de Nashville Verklaring uit 2017. Die is in de eerste plaats gericht op een zuivere omgang met huwelijk en seksualiteit. Deze verklaring zoekt haar basis in de Bijbel.

Het ligt voor de hand dat kerken hun ethiek laten bepalen door Bijbelse principes. Waardoor anders? Is het zo moeilijk om een samenhangende ethiek te formuleren? In elk geval heeft Nashville iets opgeleverd dat helder is.

Toen kwamen er problemen. Nashville bleek niet zo homovriendelijk te zijn als vriendelijke homo’s dat wensten. Het werd weggezet, vanaf het begin, als een anti-homoverklaring. Dat is schromelijk overdreven, maar inderdaad komt de homoseksuele praxis er slecht vanaf in deze verklaring. Reden tot tal van protesten van mensen die toch al tegen de Bijbel zijn, althans in meerderheid. Kerken in verlegenheid. Nashville kreeg geen imprimatur.

Als een mening niet deugt, is het zaak daar een andere, heldere mening tegenover te stellen. Die ontbreekt tot hiertoe, althans iets wat internationaal als gezaghebbend wordt erkend. Geeft Nashville de bedoeling van de Bijbel onvoldoende weer, laten de critici het dan beter doe. Maar zij schreeuwen wel, maar leveren geen werkbaar alternatief.

Als enige in Nederland probeert de Nashville Werkgroep dat. Dat is een groep van sympathisanten en ondertekenaars van de Nashville Verklaring. Zij heeft enkele ‘kanttekeningen’ aangebracht bij de eenzijdige elementen t.a.v. de homoseksuele praxis. Toch stug – niet de tegenstanders produceren een document, maar degenen die (op onsamenhangende wijze) worden aangevallen, pakken de kritiek op. Zijn zij de enige serieuze mensen in deze zaak?

Mijn voorstel is: Laten we de Nashville Verklaring als enige gedegen, internationale en Bijbelse studie van de laatste 10 jaar over huwelijk en seksualiteit verbindend verklaren voor alle kerken, maar dan met de aanvullingen van de Werkgroep, en intussen werken aan iets dat beter, helderder of eerlijker is. Zolang er nog geen nieuwe schoenen voorhanden zijn, gebruik je toch de oude?

Tot hiertoe heb ik van geen enkele Nashvillecriticus een gedegen en Bijbelse kritiek gehoord. Daarmee geven ze te kennen dat ze geen enkele goede reden hebben om niet achter ‘Nashville’ te staan. Waarvan acte!

 

Bram Krol