Columns van Bram Krol

Zodra het geld in het kistje klinkt...

Met hervormingsdag hoorde ik het oude motto van Tetzel weer. “Zodra het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt!” Wat waren die mensen vroeger toch onnozel, dacht ik. Daar trappen we tegenwoordig niet meer in.... O nee?

Die oude strijd is weer hoogst actueel geworden. Een mevrouw vertelde me van haar ervaringen in achtereenvolgens twee evangelisch ogende sekten. (‘Een ezel stoot zich in ‘t gemeen...’) De zegeningen van God waren recht evenredig met de hoeveelheid geld aan de eigen club geschonken. Wie veel zegen wenste, geestelijk en materieel, wist wat hem te doen stond!

De rij van dergelijke gevallen is in de evangelische wereld bijna eindeloos. De kroon spande ‘Kingdom Investments’ (later ontmaskerd als een platvloers pyramidespel) binnen de kringen van de Volle Evangelie Gemeenten Berea, waar miljoenen in omgingen vanwege de valse beloften van aanklevende bijzondere zegeningen. Kortgeleden een gemeenschap uit Amersfoort, waar dergelijke zaken speelden. Een sekteleider uit Heinenoord, die tonnen aan een ex-lid moet terugbetalen, hem ontfutseld vanwege het dreigende wereldeinde. Dat was de enige manier voor de lichtgelovige gedupeerde om zijn plaatsje in de hemel te verkrijgen.

In sommige kringen bestaat zelfs een ‘geestelijke algebra’. Het tienvoudige van wat je geeft aan enkele zeer welomschreven doelen, krijg je van God terug. Ik heb met eigen ogen gehoord hoe dat in zijn werk gaat. “Wilt u honderdduizend euro terugverdienen?” Dan eerst 10.000 afstaan in de kollekte. Mocht iemand liever meteen miljonair worden? Dan eerst een ton afdragen..., aan de hand van een misverstaan van de gelijkenis van de zaaier. De voorganger hield er een mooie villa aan over, wat hij als een bewijs van zijn gelijk beschouwde. (Anderen echter zagen er de vrucht van zijn hebzucht in.)

Wie een zegen wil ontvangen, moet eerst ‘zaaien’, klinkt het in de hemelse algebrales. Dat betekent: meer geven dan je eigenlijk kunt missen... Doe je dat niet, dan verlies je Gods zegen, en een florissante toekomst. Eigen schuld, dikke bult. God vergeeft de goede gevers van harte, en de anderen mogen branden in de hel. Voor duizend euro kun je aan dat wrede lot ontkomen. Een koopje, toch? De geest van Tetzel is teruggekeerd. Nu niet in de Roomse kerk, maar in allerlei zich evangelisch noemende stromingen. Het is een minderheid, maar irritant aanwezig, als een vijfde kolonne van de boze.

Hervorming is dringend nodig, en het meest waar je het ’t minst zou verwachten.

Bram Krol

Bron: Gezamelijk kerkblad nov. 2009