Columns van Bram Krol

Moet dat nou?

Er is in een halve eeuw een enorme ommezwaai gemaakt in het denken over sexualiteit. Heeft de toegenomen openheid en schijn-vrijheid tot hiertoe iets goeds opgeleverd? Intussen dendert het denken van de avant-garde voort. Belangrijke christelijke waarden staan zwaar onder spanning. Recent wierp ook een onderafdeling van de V.N. zich in de strijd.

De  UNESCO lijkt de wereld in fanatiek liberale richting te willen omturnen. Onder het mom van strijd tegen AIDS wil ze dat alle kinderen rond hun zevende voorlichting krijgen over masturbatie (helpt dat ook al?), en op hun negende over abortus en de manier waarop dit ‘recht’ te verkrijgen. Ik ben vast niet de enige die achter zijn oren moest krabben. Eerst meende ik dat het krantenartikel erover overtrokken was. Maar het document staat op Internet. Geen twijfel mogelijk.

Het middel is erger dan de kwaal. Dat viel te verwachten, gezien de groep die werkt aan een rapport over sexopvoeding, met o.a. als lid de voorzitster van een  invloedrijke internationale organisatie die fanatiek aanzet tot vrije abortussen (Int. Planned Parenthood Org.). Moord op ongeborenen ziet men daar als een recht, en verzet ertegen als een immorele daad. Volgens dit gezelschap is vrije sex een onvervreemdbaar mensenrecht. Dit zal wereldwijd de VN nóg verder aan populariteit doen dalen. Niet iedereen is in deze zieke wereld terminaal... Niet ieder is bereid alles maar te slikken.

Wie de immoraliteit wil bevorderen, zal dit toejuichen. Maar ligt dit op de weg van de UNESCO? Ik ken nog wel meer dingen die effectief zijn tegen grote problemen. Als we nu eens, onder het voorwendsel van zelfbescherming, aan alle negenjarigen een pistool geven? (Zoiets wil men toch?) Dat zal al snel resultaat afwerpen... En wat te denken van een euthanasiepilletje voor examenkandidaten? Geheel vrijblijvend hoor... (Zo wordt de vrije sex ook valselijk gepromoot.) Dat zal veel examenleed voorkomen. Ook een mensenrecht?

Brengt vrije sex meer vrijheid? Integendeel! Het hoort bij een maatschappij in ontbinding, zonder idealen. De wrange vruchten brengen groepsdwang en onvrijheid voort. Verplichte sex, vanaf of voor het 12e levensjaar. Veel te jong hebben kinderen ingrijpende ervaringen, voortgejaagd door de groep, met op afstand de falende opvoeders. Wie zo leeft, zal het Koninkrijk niet beërven, zegt de Heer, die deze ‘vrijheid’ naar de hel verwijst.

De VN hebben zichzelf overleefd. Het wordt tijd deze club op te heffen. Ze is ooit een zegen voor de wereld geweest, maar heeft AIDS opgelopen. Ze lijkt me in een terminale fase te zitten.

Bram Krol

Bron: Gezamelijk kerkblad okt. 2009