Columns van Bram Krol

Wilddopers

Heaven on Earth in Zwolle trok duizenden. Wat zochten ze? Evangelische sensatie van het expressieve TRIN, de organisator van H.O.E.? De eindtijdsopwekking, waarin deze hoopt te bemiddelen? Ik was er een paar dagen bij. Van een opwekking heb ik weinig gemerkt, wat niet aan de hoeveelheid geluid lag, noch aan de velen die vroom over de grond rolden. Binnen TRIN wordt dat gezien als een goed voorteken...

Gelijktijdig probeerde men ook de eenheid tussen de christenen te bevorderen. Dat is stug, want de meerderheid kreeg flinke dreunen in het gelauwerde dromen-boek van Mattheüs van der Steen, leider en blikvanger van de nieuwe beweging. Het deed me goed dat hij met al die ‘verkeerde’ medegelovigen de eenheid wilde smeden. Was er dan toch een opwekking aangebroken? Of een droom?

Nadrukkelijk werd een groot doopfestival aangekondigd. De gegadigden konden zich per internet opgeven. Wat..??? Zo bont hebben nog maar weinigen het gemaakt. De doop bediend door de kerk - die de dopeling geestelijk begeleidt - wordt geheel aan de kant geschoven. Zo wordt de doop (een collectief gebeuren) geheel geïndividualiseerd. De kerken verdwijnen naar de zijlijn, want echte opgewekten willen een wilde, expressieve revivaldoop, los van hun ambitieloze, zieltogende gemeenten. Wég eenheid! Luider kon H.O.E. haar toewijding aan verdeeldheid en verwarring niet propageren.

Een bijbelse grond voor doop door een beweging (die nooit een lokale gemeente kan vervangen) is er niet. De massadoop van Handelingen 2 werd voltrokken door de leiders van de Jeruzalemse kerk. De enige die ‘wild’ gedoopt werd, was de Ethiopische eunuch, maar in zijn land bestond geen gemeente. Misschien ook nog Cornelius. De doop bediend door Johannes de doper en Jezus, vóór Pasen, tel ik niet mee. Die was anders dan de doop daarna. Paulus schrijft dat hij blij is, dat hij bijna niemand in Korinte heeft gedoopt. (1 Kor. 1:14) Dat was niet zijn werk, als apostel.

TRIN gaat niet gebukt onder bescheidenheid. Ze wekt de indruk de kerk geheel te kunnen vervangen. Ook in de PKN heeft ze aanhang. Dus hebben we er een nieuwe doopkwestie bij, ondanks de gepropageerde eenheid. TRIN beleidt het één, maar doet het ánder. Ze zaait verdeeldheid, moedwillig en lomp.

TRIN heeft grote evangelisatiecampagnes opgezet in Pakistan en India, en daar prijs ik haar voor. Maar een opwekking alhier? De IJsselhallen trokken niet bijzonder veel mensen. De schade loopt tegen de twee ton. De aangekondigde opwekking is nog ver te zoeken. Wat overblijft, is lawaai.

Bram Krol
Bron: Gezamelijk kerkblad mei 2009