Columns van Bram Krol

Beduveld door de wetenschap

Verklaart de materie alles wat er gebeurt? Is religie, liefde of schoonheid niet anders dan de uitkomst van electro-chemische processen in de hersenen? Zal op den duur alles op materialistische wijze verklaard kunnen worden, de hele menselijke geest, en alle ervaringen en idealen?

Tot op heden denkt de meerderheid van wetenschappers zo. Daarom botste het geloof meer dan een eeuw onvermijdelijk op de (dikwijls fanatieke) overtuiging van het materialisme. Het christelijke geloof leert dat God alles bepaalt, niet de materie. En omdat God onverklaarbaar is, is het belangrijkste van het leven onverklaarbaar.

De cardioloog dr. P. van Lommel deed onderzoek naar bijna-dood ervaringen van patiënten, een veel terugkerend fenomeen. Terwijl hun hersendood met zekerheid was geconstateerd, beleefden ze wonderlijke dingen. Ook maakten ze delen van gesprekken rond hun vermeende sterfbed mee, waarvan ze later verslag konden doen. Maar volgens de geldende normen waren ze zo dood als een pier... Daarmee werd het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ een mijlpaal in de strijd om de waarheid.

Sinds Van Lommel daarover schreef, wordt hij verketterd door een aantal vooraanstaande wetenschappers. Voor sommigen is hij een grote boeman, met wie ze zelfs niet in discussie willen (durven?) gaan. Hij raakt tere punten van hun dogma aan: geest gaat voor materie, en de materie kan het leven niet verklaren. Zelfs: bewustzijn is niet afhankelijk van de hersenen. Hij stelde wetenschappelijk vast, wat elke gelovige weet: Materie wordt bestuurd, het leven staat onder een hogere macht.

Wordt dan eindelijk bij velen duidelijk, dat de wetenschap slechts een bedenksel aan de mensheid heeft voorgehouden? Een sprookje... Staan we aan de vooravond van een grote filosofische ommezwaai? Maken we de bijna-doodervaring van het reductionistische materialisme mee?

Bram Krol
Bron: Uitdaging sept 2008

P. van Lommel, Eindeloos bewustzijn, uitg. Ten Have, Amsterdam 2007, ISBN 978 90 259 5778 0