Columns van Bram Krol

Na de holocaust

Heibel in de Wereldwijde Evangelische Alliantie. Er was een rapport verspreid over zending onder de joden, dat stelt dat ook zij het evangelie moeten horen en aannemen voor hun behoud. Maar daartegen kwam de Nederlandse E.A. in het geweer. Geen zending onder joden! Wat denken we wel? Hoe durf je dat nog te stellen, na Auschwitz?

Dan maar geen zending. Laat de joden maar met rust. Ze hebben toch een God? Dat klinkt heel aardig en menslievend. Maar... Dat levert wel een aantal problemen op.

Christenen geloven dat er geen behoud is buiten Jezus Christus om. Dat behoud is niet een soort automatisme, voor ieder en altijd geldig. Alleen op grond van het geloof in Christus kan iemand behouden worden. Zonder geloof bestaat er geen behoud. De hemel heeft geen achterdeurtje. Dat was vóór Auschwitz zo, en daarna veranderde er op dat punt niets.

Niemand kan de ellende van de vernietigingskampen ontkennen. Het Nationaal Socialisme was gekant tegen joden, én belijdende christenen, zwarten, gehandicapten, psychiatrische patiënten, Jehova’s Getuigen en zigeuners. Moeten we al die groepen Christus onthouden? Hebben die geen van alle verlossing nodig?

Elke periode komen er nieuwe Auschwitzen bij. De killing fields in Cambodja. De terreur van Idi Amin in Oeganda, en die van de Taliban in Afghanistan. Daarvóór had je de Culturele Revolutie in China, ook al massaal moorddadig. En wat te denken van de troubles in Oeganda, Kongo en Somalië en dan nu Soedan? Dat is nog maar een bloemlezing van de ellende in deze wereld. Dus blijft er niemand meer over om naar het evangelie te luisteren volgens de nieuwe leer van de Nederlandse E.A.

Maakt het overleven van een grote ramp een mens immuun voor God? Of heeft hij daardoor genoeg genade ontvangen, om buiten Christus te kunnen? Of hebben christenen de Nazi-vernietigingskampen bedacht - waar ze zelf werden omgebracht – zodat ze geen recht van spreken meer zouden hebben? Nonsens!

Het pleidooi van de Nederlandse E.A. valt bij mij beroerd. De E.A. is opgericht tegen het kerkelijke modernisme, dat de inspiratie van de Bijbel en de noodzaak tot behoud door het geloof in Christus ontkende. Op grond van die beide dogma’s kan ze nooit menen dat ook maar iemand op aarde geboycott moet worden met evangelisatie. Nu lijkt het er opeens op, dat de E.A. spreekt met de mond van... modernisten.

Iedereen heeft Jezus nodig! Dat leert de Bijbel. Elke gelovige weet het. Het onthouden van het evangelie is een misdaad tegen de menselijkheid. Het is zoiets als zeggen: Laat die joden maar stikken. Die willen we er in de hemel niet bij. Heb ik dat goed verstaan?

Bram Krol
Bron: Gezamenlijk Kerkblad, 7 juni 2008