Columns van Bram Krol

Kerstmannen

“Hallo”, zeiden drie mechanisch voortbewogen kerstmannen in Bahrain, en ze speelden en zongen swingende kerstliedjes. Ik was aangenaam verrast, ook al gelden er op een internationale luchthaven andere gewoonten dan in een koninkrijk waar de islam de hoogste noot speelt, aangeklemd tegen de Saoedische religieuze dictatuur.

“Stille nacht”, zongen de poppen. Ik had het als een reclamestunt kunnen negeren, maar neuriede mee. Het leek me bijna een profetie. Eens zal de hele wereld haar knieën voor Jezus buigen! Het staat in de Bijbel.

Er is een hunkering naar verlossing onder alle mensen, ongeacht hun afkomst, natie of ras. Ook onder de islamieten vind je dat. Waarom niet? Hun wettische religie is zwak in vergeving en verlossing, waar Kerst juist zo gul van getuigt.

Tot voor enkele jaren was het onmogelijk geweest, zo’n ‘Christelijk’ fenomeen in een Arabisch land. Ik zet ‘Christelijk’ tussen aanhalingstekens. Kerstmannen zijn heidenen, die in het Westen geïnfiltreerd zijn. Maar de liederen die klonken, brachten indringend de boodschap van de liefde van God en Jezus, die kwam tot heil van de mensheid.

Enkele jaren geleden mocht de eerste kerk in Qatar gebouwd worden, wat in de hele Arabische wereld een storm van protest opleverde. Nu zijn er drie (maar er is ook een hindoetempel), en massaal worden Nepalese gastarbeiders Christen in dat landje. Niet islamitisch... Dat steekt wel. Andere landen aan de Perzische Golf hebben hun beleid ten aanzien van de vrijheden van minderheden ook gewijzigd. Er is iets gaande. Nieuwsgierige Arabische jongeren komen af en toe kijken en discussiëren in de kerken van Qatar, hoewel de politie dat tracht te verhinderen.

Saoedi-Arabië waarschuwt met luide stem tegen het ‘afglijden’ van de haar omringende staten. Maar haar burgers verdringen zich, om (gehuld in burka) in Bahrain filmpjes te maken van kerstmannetjes, die zingen: ”Hoor de eng’len zingen d’eer...” Komt het Evangelie via de commercie Arabië binnen?

Dat is mijn zorg, naast mijn vreugde. Wie staat die gastarbeiders bij, die bijna rechteloos hun geloof hoog houden in de Arabische wereld? Zij staan er alleen voor – hoewel ze net als ik hun vreugde over de kerstmannetjes toonden. Nog steeds kunnen ze met intrekking van hun salaris eruit gesmeten worden, als ze een beetje té vrijmoedig zijn (of lijken te zijn) over hun geloof.

Met vereende krachten proberen Nepalese en Filippijnse werkslaven, en de commercie met haar dode kerstpoppen een openheid te creëren, waarin de zending niet slaagde: Arabië - nee, de hele wereld! - moet weten dat er een Verlosser is!

Bram Krol
Bron:Gezamenlijk Kerkblad, 15 dec 07