Columns van Bram Krol

de nieuwe inquisitie

Geen pardon voor De Passie, de evangelische basisschool in Amsterdam. Ze mag haar geloof niet in de praktijk toepassen. Ze wil geen praktiserende homo’s als leerkracht, en leert daarmee niet anders dan wat elke bijbellezer weet. Sinds het ontstaan van het Joodse en Christelijke geloof zesduizend jaar geleden, is het niet anders geweest. Maar ze mag dat niet meer zeggen en zeker niet praktiseren. Er wordt in ons land jacht gemaakt op serieuze, maatschappelijk aangepaste en best aardige gelovigen.

De instantie die zich onophoudelijk in interne aangelegenheden van kerken en organisaties mengt is de Commissie Gelijke Behandeling, ooit ingesteld als waakhond tegen excessen, inmiddels zelf een exces. De overheid treedt op als grootinquisiteur, waardoor het vangnet groot is en overal aanwezig. Maar wat bakt ze ervan op ethisch gebied? Veelal laat ze het kwaad welig tieren. Drugs worden getolereerd, casino’s en kansspelen zelfs met overheidssteun opgezet, en moeders uit huis gejaagd om aan het werk te gaan, en hun kinderen aan hun lot over te laten... Maar Christenen kan deze zelfde overheid niet uitstaan.

We zouden kunnen zwijgen, en sommigen zijn daar erg goed in. Wie maakt het iets uit, als De Passie gekruisigd wordt? Een massaal protest zou meer op haar plaats zijn. De volgende die met pressen en pesten tot de ranzige staatsethiek bekeerd wordt, is de vrome zwijger zelf. Wie nu zijn mond houdt, heeft geen recht van spreken als hij door het CGB wordt aangepakt. Morgen misschien al, want sommige belangegroepen hebben het in het bijzonder op aanklachten tegen Christenen gemunt.. Die zijn zo lekker tam...

Bram Krol
Bron: Uitdaging, sept 2007