Columns van Bram Krol

Mag de islam wel?

Een boek over Hamas kwam in het nieuws, uitgegeven door het Centrum Informatie en Documentatie Israel. 1) Het bepaalde haar lezers erbij hoezeer de islam doordrenkt is van haat tegen Joden en Christenen. Zelfmoordaanslagen en raketbeschietingen zijn geen uiting van gefrusteerde Palestijnen, die meer vrijheid willen. Het is de doelbewuste actie van islamieten (niet van religieuze fanaten, maar ‘doorsnee’ gelovigen) tegen Joden, daartoe gedreven door uitermate racistische uitspraken van hun profeet.

Wanneer dit buiten een religieus kader zou gebeuren, zouden de betrokkenen voor de rechter gebracht worden wegens racisme. Maar vanwege de godsdienstvrijheid mag het. De overheid treedt hard tegen extreem rechts op, die in Hitler en ‘Mein Kampf’ haar voorbeeld zoekt. Maar de islam, uit op vernietiging van eerst de Jood en daarna de Christen, jong en oud, man en vrouw, gehandicapt en gezond, mag gewoon blijven bestaan. Dat is een vorm van rechtsongelijkheid.

Nu zullen de meeste moslims zich heel beschaafd en menslievend gedragen. Velen van hen zijn zich totaal niet bewust van de inhoud van hun religie. Ze menen zelfs dat deze vreedzaam is en rechtvaardig, omdat ze zelf zo wensen te zijn. Inmiddels zijn ze totaal niet bij machte de islamitische terreur, die in vrijwel elk land ter wereld bestaat, te stoppen. Want hun privémening legt totaal geen gewicht in de schaal bij de Koraninterpretatie, voor zoverre er van interpretatie sprake is, want de islam kent eigenlijk alleen papegaaien. Afwijkende meningen worden niet getolereerd, zelfs al gaat het om details. Dat werd opnieuw duidelijk door het recent opgerichte comité voor Ex-moslims. De oprichter werd (natuurlijk!!!) meerdere keren met de dood bedreigd.

Hoeveel ex-christenen werden met de dood bedreigd? Welk volk moet bang zijn voor uiroeiing door de mondiale Christenheid? Hoeveel christenen plegen zelfmoordacties? We hebben teveel gedacht dat alle godsdienst ‘hetzelfde’ is, heilzaam voor haar leden en ongevaarlijk. Maar als je de islam ergens mee moet vergelijken, dan komt het Hitler-nazisme misschien wel het best in de buurt. En dat is in ons land verboden.

Verheerlijking van massamoorden, gruwelaanslagen en dergelijke... het hoort bij Hamas, Hezbollah en honderden andere islamitische bewegingen. Niet per toeval, maar als een onvermijdelijkheid. Aardige imams kunnen dat niet omkeren. Dan zouden ze de wortels van hun eigen religie moeten veranderen, en die vrijheid bestaat in de islam niet. Het is geen christendom. Mag dat zomaar in ons land?

Bram Krol
Bron: Gezamelijk Kerkblad 9 juni 2007

1) Wim Kortenoeven, ‘Hamas, portret en achtergronden’, Uitg. ASPEKt, 2006