Columns van Bram Krol

12 jaar en verknald voor de rest van het leven

Het gebeurt steeds meer dat zeer jonge kinderen helemaal verslingerd raken aan sex. Het is een snel groeiend maatschappelijk probleem. Velen van deze jonge slaafjes zullen nooit meer normaal functioneren in hun toekomstige relaties. Ze zijn voor de rest van hun leven verknipt, en nog moeilijker op een recht spoor te krijgen dan oudere sexslaven, waar ons land honderdduizenden van kent. (Toch nog iets, waar een klein land groot in is...!)

Toch is dit iets, wat onze maatschappij over zichzelf afroept. Té weinig controle van de ouders op het gedrag en de vrienden van hun kinderen, té gemakkelijke bereikbaarheid van sexsites, ongecontroleerd gebruik van computers. Jonge mensen gaan door deze wereld als aangeschoten wild. Wie beschermt hen? Niet de maatschappij, die er meer dan ooit op uit is mensen tot slaven om te vormen...

Andere jongeren drinken als dijkwerkers, al zijn ze nog te klein om goed en wel over tafel heen te kunnen kijken. Niemand die ingrijpt – geen jeugdwerker, politie of ouder, leraar of predikant. Natuurlijk, ze drinken zich niet te pletter in de directe nabijheid van ouderen. Maar waarom weten hun ouders niet, dat je 12 – 14 jarigen ’s avond niet alleen weg hoort te laten gaan, en zeker niet naar disco’s en ontmoetingsgelegenheden zonder controle? Zulke ouders verdienen een flinke boete... Ze zadelen de maatschappij op met hun meer dan armetierige opvoedingsstijl. Hun kinderen zijn verknoeid en ziekelijk voordat ze halverwege hun tienerjaren zijn.

80 jongeren beneden de 15 hebben zich al in coma gezopen in de eerst vijf maanden van 2007. De 8000 die er vlak bij stonden deden niets, of hebben hen aangemoedigd. Sommige jongeren hebben al voor ze hun diploma op zak hebben last van het syndroom van Korsakoff. Anderen (en dat gaat er ook om honderden) hebben op jonge leeftijd al verkrachtingen en andere ellende achter de kiezen. Wat is een jongere nog waard?

De overheid dreigt wel met jeugdkampen, opvoedingscursussen voor ouders en strenge reglementen van de Jeugdzorg. Maar dan zijn ze al te laat. Moeten jongeren beneden de 14 ’s avonds op straat niet worden opgepakt? Hun ouders erbij, misschien..., die omwille van de poen hun kinderen maar laten geworden. Na een tweede of derde boete van 1000 euro, zullen sommigen, die voor morele argumenten niet vatbaar zijn, hun mening graag herzien...

Onze maatschappij is haar koers kwijt... En de kerk, die op dit punt best iets te vertellen heeft...? Het is de hoogste tijd het Christelijke gezin en de Christelijke zede in ere te herstellen! Er vallen teveel slachtoffers.

Bram Krol
Bron: Gezamelijk Kerkblad, 7 juli 2007