Columns van Bram Krol

Christenen exit!

Van de heer Pechtold moet de subsidie aan Youth for Christ stoppen, vanwege zijn (geborneerde) kijk op de scheiding tussen kerk en staat. Moet de staat dan niet alle subsidies stoppen? Ook andere organisaties hebben een boodschap, vaak haaks op die van de kerk. Dan maar gelijke monniken, gelijke kappen!

In mijn woonplaats heeft Youth for Christ veel betekend om een probleem met hangjongeren op te lossen. Ze kregen een afgeknepen overheidssubsidie, die een tienvoudig resultaat opbracht. Maar niet ieder ziet dat zitten...

D’66 is bezig met een anti-geloofs kruistocht. Christenen moeten wel meebetalen aan de belastingen, maar mogen er slechts matig van profiteren. Onze maatschappij is mede zo sterk geseculariseerd, omdat de overheid kerkvervangende instellingen bekostigt op het sociale terrein. Dat is concurrentievervalsing. De kerk betaalt haar eigen jeugdwerk, pastoraat, hulpverlening en noem maar op. De christenkindertjes gaan naar hun clubs, en omdat de andere kindertjes ettertjes worden als ze zich vervelen, gaan die naar gesubsidiëerde clubs, waaraan christenen meebetalen, zonder ervan te profiteren... Dat is niet eerlijk.

De sociale dienst en andere overheids- en subsidiabele instellingen leveren een schijn-pastoraat, te duur, te log, te onpersoonlijk en niet zo effectief. Voor minder geld doet de kerk meer, niet alleen curatief maar juist ook preventief. Bij de kerk klop je – gewoonlijk – niet tevergeefs aan voor hulp, al is het midden in de nacht, in of buiten het weekend. Daar maken trouwens ook veel onkerkelijken gebruik van. Gratis! Met haar tienduizenden vrijwilligers bespaart de kerk de overheid kapitalen. En hoeveel krijgt ze ervoor?

Als de overheid de kerk eens met een paar miljard subsidiëert? Uit overwegingen van redelijkheid.

Subsidie vóór YfC, en Pechtold exit. Lijkt me erg redelijk!

Bram Krol
Bron: Uitdaging, juni 2007