Columns van Bram Krol

Humanisme: een cryptoreligie

De Christen Unie mag stilletjes in een hoekje zitten, zo aardig is de politiek wel. Maar als ze echt mee wil knikkeren, begint het gekrakeel, gescheld en getreiter...

Het verbaast niet. Moderne ondeugden (abortus, euthanasie en het homo-huwelijk) zijn in veler ogen grote verworvenheden, die de maatschappij (en daarmee ieders bestaan) veraangenamen. Wie daaraan tracht te tornen, wordt tot een duivel (waarin geen humanist gelooft, behalve...) De pers roert zich als ooit de inquisitie. Rouvoet krijgt geen enkele vraag over de zaken waar hij aan werkt. Het lijkt dat elke journalist hem wil bekeren tot de leer van het humanisme. Eerst bekering, dan regering, André!

Tolerantie betekent voor Jantje Doorsnee, dat hij mag denken wat hij wil, maar wee degene die het anders ziet! Die moet verketterd worden, terwille van de leefbaarheid van de maatschappij.

Leefbaarheid? Voor de geaborteerden, drie maanden voor hun geboorte? Voor de klant in de abortuskliniek, die misschien nog wel had willen praten... Maar haar vrucht wordt als een kuiken in slachterij gevoelloos geslacht. Het is een steriele massabusiness. (Maar zoiets zeg je niet in Happy Holland...)

Velen ervaren het als zeer genant, dat Christenen de genoemde ethische zaken anders zien, en menen dat de verruwing en verwarring van het moderne leven te maken hebben met verkeerde keuzen. Daardoor weten velen goed en kwaad nauwelijks meer te onderscheiden. Dat mogen ze dan nog wel denken, maar niet zeggen.

Vanwaar de furieuze reacties in de landelijke pers? Omdat een mens zich van nature vastklampt aan een paar uiteindelijke waarheden. Wie daaraan komt, komt aan zijn bestaansrecht. Het moderne humanisme vervangt voor de onwetende en godloze de religie. Het is zijn afgod. En daar moet ieder – in naam van gewetensvrijheid en tolerantie – vanaf blijven!

Bram Krol
bron: Uitdaging febr. '07