Columns van Bram Krol

Voelt u zich ook thuis in de hel?

De afgelopen tijd heb ik enkele keren t.v. gekeken. Dat is een onzalige bezigheid. Een IKON verhaal, over sexueel onderwijs aan allochtonen raakte me. De boodschap was: neuken, zo snel en zo veel mogelijk! Anders ben je niet aangepast in dit land. De lessen werden gelardeerd met condooms en een bezoek aan de wallen. Dat zulke smerigheid op t.v. komt, is me niet onbekend. Maar dit keer kwam de boodschap van een zich ‘interkerkelijk’ noemende omroep. De kerken die haar ondersteunen zijn daarom medeverantwoordelijk voor deze blubber.

Sex. Wat zegt de Bijbel daarover? Dat nu is helaas bij velen onbekend, zelfs in de kerk. Dat is ernstig. Als je zelfs niet weet hoe je moet leven, weet je dan wel iets? Worden we willoze slachtoffers van een immoreel humanisme, al dan niet interkerkelijk?

gefingeerde vrijheid

“Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf, want waardoor men beheerst wordt, daarvan is men slaaf.” (2 Petrus 2:19) “Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk...” staat er in vers 14. Dat is de setting van de eerstgenoemde uitspraak. Het gaat om mensen die graag het woord vrijheid in de mond nemen. Ze lonken en verleiden met prachtige woorden, precies zoals de duivel. Prachtige, maar voze beloften. Aas van de hel, bedoeld om mensen van Christus weg te trekken.

Vandaag luidt die boodschap nauwelijks anders. Verlies van maagdelijkheid is een entree in de wereld van het uiteindelijke geluk en maatschappelijke aanpassing. Arme Jozef. Die had het knap benauwd toen Maria in verwachting was. Hij was rechtschapen, vinden we in Matteüs 1:19. Daarbij hoorde, dat hij met zijn tengels van Maria was afgebleven, al was hij dan verloofd. Want sexuele omgang hoort in het huwelijk thuis, niet daarbuiten, ook niet als je verloofd bent.

O, al weer iets wat moet worden uitgelegd. Wie weet nog wat een huwelijk inhoudt? Volgens bijbelse principes is dat een levenslange verbintenis tussen man en vrouw, met het oog op het voortbrengen van nageslacht. Niet iets tijdelijks, niet een serie probeersels, niet een homo-verbintenis. Dat is een vervuiling van de definitie, die haar in haar essentie aantast. Wat overblijft is een illusie van het huwelijk... Dat is de vloek van onze tijd. “Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen.”(Hebreeën 13:4)

“Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer...” (1 Kor. 6:13) Ontucht wordt in oudere vertalingen ‘hoererij’genoemd. Dat is: elke vorm van sexuele omgang buiten het huwelijk. Het is destructief voor het geloof. Het is een keuze voor de tegenstander van Jezus. Vers 15a vervolgt, dat we een deel zijn (of zouden moeten zijn) van het lichaam van Chriustus. “Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: Zij zullen één lichaam zijn.” (1 Kor. 6:15b,16)

Zijdelings zien we ook het belang dat de Bijbel hecht aan maagdelijkheid, als Paulus over de gemeente zegt: “Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan Hem geven.” (2 Kor. 11:2) Een voorbeeld uit het dagelijkse leven gebruikt de apostel om een geestelijke waarheid helder te maken. Dit voorbeeld spreekt boekdelen.

“Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.” (1 Tessalonicenzen 4:3-5) De maatschappij was toen ook ruig.

Gezien de huidige normen was ik op dit punt onaangepast, en daarmee gedoemd tot vreemdelingschap in eigen vaderland, en tot en onnoemelijk ongeluk. Resultaat? Een heerlijk leven met de Heer, mijn vrouw en de medemens. Geen verlies aan respect bij mijn kinderen, en een prettig gezin. Dat alles volgens Gods belofte. Laat mij maar gelukkig en onaangepast blijven!

De sexuele kruistocht van de IKON is niet anders dan een poging van de duivel nóg meer slachtoffers te maken in Nederland. Zijn er dan nog niet genoeg? Laat zo’n omroep maar naar de hel lopen, ik zal er niet om treuren. Wel om haar slachtoffers!

vragen:

Genesis 2:24 werd aangehaald in 1 Korintiërs 6:16. Lees het, en zoek uit hoe je de volgorde van de geestelijke en morele rijping van de mens erin terugvindt: zelfstandigwording, liefdesband, sexualiteit. (De omgekeerde volgorde van het huidige humanisme!)

Lees 1 Korintiërs 5:11. Kun je immoraliteit in de gemeente goedpraten?

Wat moeten we aanvangen met Hebreeën 12:16?

Bram Krol

bron: Uitdaging nr. 204, Mei 2006