Columns van Bram Krol

 

Train diehards!

Catechisatie, een vrome verveling en bron van irritatie. Veel protestantse kerken leveren per jaar zo’n 14 lessen van ongeveer driekwartier, voor de helft aan de leerstof besteed. De zwakste leerling bepaalt het tempo, waar diehards weinig mee opschieten. Dat is dan zeven uur (!) per jaar, vooral geschikt voor zwakbegaafde en ongeïnteresseerde schildpadden.

Kweken we zo evangelisten op? Of nieuwe leiders, oudsten en werkers? Kunnen de aldus opgeleide kerkleden hun geloof verdedigen? Gaan ze goed met de Bijbel om? Hebben ze leren bidden? Wat kunnen ze precies na afloop van die lessen? Of kénnen ze alleen maar iets, en dan ook nog weinig?

Paulus besteedde veel tijd om mensen te overtuigen. “Van de vroege morgen tot de avond toe.” (Hd.28:23) Dat is gauw meer dan acht uur per dag, dus meer dan een jaar catechisatie, en ook nog op een behoorlijk niveau! Wie zo tot geloof kwam, had meteen al veel kennis. Denk ook eens aan de kerkdienst van minstens twaalf uur in Troas! (Hd. 20)

De eerste gelovigen konden de godheid van Jezus bewijzen, en wisten waaraan ze een oprecht geloof konden afmeten. Ze kenden de profetieën over Jezus, en wisten van ‘vleselijk’ en ‘geestelijk’. Ze evangeliseerden en konden de Bijbel uitleggen, ook al waren soms nog maar net bekeerd. Dat kan alleen met een gedegen vorming.

Maar er is méér nodig dan kennis. We hebben behoefte aan praktisch gevormde christenen, niet alleen theoretisch onderlegde. Plak een stage aan de catechisatie vast! Leer aspirant leden te evangeliseren; samen met hun predikant op straat, of de deuren langs! Leer catechisanten hun pastorale gaven te ontwikkelen, en geef hen kerkelijke taken.

Zet de catechisatie op de helling. De resultaten zijn te mager, de doeleinden te vaag en de inhoud is te vrijblijvend. Maak er een intensieve kennisoverdracht van, gekoppeld aan een stevige discipelentraining!

Bram Krol

bron: Uitdaging nr. 203, April 2006