Columns van Bram Krol

Het vrije woord (Cartoons)

Enkele aardige cartoons uit Denemarken brachten moslims tot groot geweld. Volgens hun leer mag haar uitvinder niet worden afgebeeld. Nou, en?

Uit angst voor repressailles hebben meerdere krantenredacties beloofd braaf te zijn. Politici smeerden met stroop ter wille van de lieve vrede. De kerkelijke pers bleef  angstvallig aardig...

Teveel gaan we uit van de uiterlijke gelijkenis tussen islam en christendom. Maar deze twee verschillen van elkaar als dag en nacht. Wij hebben meer gemeen met de gemiddelde ongelovige, dan met een geheide moslim, wiens geloof minder op het onze lijkt, dan de gewraakte cartoons op Mohammed. Zijn kijk op Jezus, genade en vrijheid is tegengesteld aan de leer van de Bijbel.

Zien we toegeeflijkheid als een vriendelijk knipoogje, of nog erger: als een bewijs van vredelievendheid? Dat is een kapitale fout. Het betekent: moslims het recht toekennen anderen naar hun hand te zetten. Het is een voortijdige overgave. Hebben we dan geen eigen opinie? We moeten onze vrijheid niet verkwanselen voor slavernij aan een tyrannieke macht, die overal verderf zaait.

De islam is geen alternatief voor het geloof van Jezus Christus. Dat is een veel voorkomende misvatting. Deze wereld neigt ertoe alle religies op één hoop te gooien. (“Ik wil niets met het geloof te maken hebben, want dat veroorzaakt zoveel ellende...” zeggen velen vanwege die blunder.) Gelijkschakeling is een verkeerde boodschap aan de kerk, toch al zwak in zending in islamitische landen. Het is ook een verkeerde boodschap aan die islamieten, die genoeg krijgen van hun harde religie, maar geïndoctrineerd zijn met de gedachte dat Jezus net zo iets bracht als Mohammed.

Als we echt van moslims houden, moeten we mijlenver afstand nemen van hun geloof!

Bram Krol

Bron:'Gezamenlijke Kerkblad' van 18 februari 2006