Columns van Bram Krol

 

 

Vrome drankorgels

Veel jongeren gebruiken alcohol, steeds meer en op steeds lagere leeftijd. Ze vinden dat stoer, maar ik denk dat dat het gevolg is van hun door de alcohol afgestorven hersencellen.

Maatschappelijk is er weinig verzet. Drankgebruik geldt als normaal. Het is wel lastig dat er gezinnen aan kapot gaan, mensen vroegtijdig overlijden en geregeld iemand wordt doodgere­den. Dat kleine ongemak (...) moeten we maar slikken voor het grotere goed van de 'vrijheid tot misdraging'.

Onder christenjongeren neemt het drankgebruik ook toe. In keetjes gieten ze zich vol, om daarna in café en disco hetzelfde te doen. Christenjongeren? Het gaat waarschijnlijk over kinderen van kerkelijk ingeschreven ouders. Maar dat heeft hun kleinvee weinig goeds opgele­verd, gezien hun gedrag.

Het wordt tijd voor een heldere reactie. Drank en Bijbel staan op gespannen voet. Tevéél drank in een christen is net zo'n dwaze toestand als een bordeel voor de curie. Toch zijn er christelijke jeugdgroepen, die bier en gezelligheid combineren. Ze geven een verkeerd signaal af, zeker in deze tijd. Wie gezelligheid wenst, were het bier!

Er is een tijd geweest dat de Blauwe Knoop in de kerken actief was. Maar toen had de gemid­delde protestantse jongere voor zijn zestiende nooit een flesje bier gezien, en daarna nauwe­lijks. Nu is de wereld de baas in de kerk geworden. Meerdere alcoholische consumpties zijn gebruikelijk bij partijtjes en in de weekenden. Wat een getuigenis...

Er is een nieuwe gedragscode nodig. Geen alcohol in kerkelijke gelegenheden, clubs of vereni­gingen. Weigering om mensen belijdenis te laten doen of hen te dopen wanneer ze ook disco­gangers of cafébezoekers zijn. Laat ze eerst maar kiezen wie ze willen dienen.

'Nee' tegen alcohol is een goede manier om drankorgels van de ellende naar de dankbaarheid te voeren, en de kerk van de schijn van medeplichtigheid te bevrijden.

Bram Krol

Bron: Uitdaging (mei 2005)

 

Veel jongeren gebruiken alcohol, steeds meer en op steeds lagere leeftijd. Ze vinden dat stoer, maar ik denk dat dat het gevolg is van hun door de alcohol afgestorven hersencellen.

Maatschappelijk is er weinig verzet. Drankgebruik geldt als normaal. Het is wel lastig dat er gezinnen aan kapot gaan, mensen vroegtijdig overlijden en geregeld iemand wordt doodgere­den. Dat kleine ongemak (...) moeten we maar slikken voor het grotere goed van de 'vrijheid tot misdraging'.

Onder christenjongeren neemt het drankgebruik ook toe. In keetjes gieten ze zich vol, om daarna in café en disco hetzelfde te doen. Christenjongeren? Het gaat waarschijnlijk over kinderen van kerkelijk ingeschreven ouders. Maar dat heeft hun kleinvee weinig goeds opgele­verd, gezien hun gedrag.

Het wordt tijd voor een heldere reactie. Drank en Bijbel staan op gespannen voet. Tevéél drank in een christen is net zo'n dwaze toestand als een bordeel voor de curie. Toch zijn er christelijke jeugdgroepen, die bier en gezelligheid combineren. Ze geven een verkeerd signaal af, zeker in deze tijd. Wie gezelligheid wenst, were het bier!

Er is een tijd geweest dat de Blauwe Knoop in de kerken actief was. Maar toen had de gemid­delde protestantse jongere voor zijn zestiende nooit een flesje bier gezien, en daarna nauwe­lijks. Nu is de wereld de baas in de kerk geworden. Meerdere alcoholische consumpties zijn gebruikelijk bij partijtjes en in de weekenden. Wat een getuigenis...

Er is een nieuwe gedragscode nodig. Geen alcohol in kerkelijke gelegenheden, clubs of vereni­gingen. Weigering om mensen belijdenis te laten doen of hen te dopen wanneer ze ook disco­gangers of cafébezoekers zijn. Laat ze eerst maar kiezen wie ze willen dienen.

'Nee' tegen alcohol is een goede manier om drankorgels van de ellende naar de dankbaarheid te voeren, en de kerk van de schijn van medeplichtigheid te bevrijden.

Bram Krol

Bron: Uitdaging (mei 2005)