Columns van Bram Krol

De pillen moordenaar

De morningafterpil is vrij verkrijgbaar. Is dit een stap verder op de weg van de ultieme vrijheid?

Het is besloten in Den Haag. De woordenkramers daar wassen hun handen in aandoenlijke onschuld. Zij haben es nicht gewuszt. Uitvoerders zijn de pillendraaiers, drogisten en apotheken, publieke verkopers van moordwerktuig. Onze hardvochtigheid bereikt ongekende hoogten, met tot voor kort onbesproken mensen in het misdaadgilde.

Er zit een griezelig en dodelijk uitgangspunt achter deze pil: Mijn plezier gaat boven andermans leven. Die gedachte zal tenslotte de hele maatschappij ontmantelen. Plezier als uiteindelijke bestaansreden is een ziekelijke misvatting. Geestelijk rattengif!

Is moord op iemand van twee meter erger dan die op iemand van één meter? Net zo erg, volgens het recht. Net als bij vijftig centimeter, of een vroeggeboren baby van een kwart meter. Korter dan tien centimeter? Minder dan één centimeter? Of een millimeter? Het gaat in al die gevallen om het moedwillig doden van menselijk leven, alleen in verschillende groeistadia. De glijdende schaal van een millimeter naar twee meter biedt niemand enige bescherming. Deze kanker vreet door! Plezier staat boven leven. Dat wordt onze dood!

Drogisten als moordenaars? Wat krijgen we nou? "Want... Gij hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven." (Ps. 139:13) Dat zegt de Bijbel, een hogere instantie dan de polderlandpolitiek. Drogist, luister!

Ik hoop dat elke christendrogist de morningafterpil weigert te verkopen, evenals het winkelpersoneel. Bescherming van het leven is een onvervreemdbaar christelijk beginsel. Het is ook een peiler voor een rechtvaardige maatschappij, waarvan we de afbraak meemaken. Deze terreur brengt weinigen in beroering, hoewel ze grotere gevolgen heeft dan een enkele terroristische aanslag. De ziel van ons volk wordt geaborteerd.

Kan, vanaf heden, een drogist nog kerklid zijn? Ach nou ja... Moord... Is dat dan zonde?

Bram Krol

Bron: GK 12 febr. ‘05