DE GROTE OOGST

Eens zal de kennis van God de aarde bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dan zal ook ‘alle knie zal zich buigen’ voor koning Jezus. Deze profetieën lijken in veler ogen steeds verder van de realiteit af te staan. Ligt het probleem bij de profetie, of bij ons? Zijn we soms behept met Europese kortzichtigheid, of zelfs een zeker superioriteitsdenken? Want er is geen enkele reden om aan te nemen dat de toestand van de kerk hier dicteert wat er in andere landen gebeurt of zal gaan gebeuren. Loopt Europa voor of achter?

Bijna overal buiten Europa groeit de Kerk van Christus snel. De balans is dat het percentage Christenen wereldwijd gelijk blijft of licht toeneemt. Die cijfers gelden alleen voor de officiële kerkleden. De ‘geheime’ christenen, of de nog niet-aangesloten christenen, worden daarin niet of slechts ten dele meegeteld. Maar juist zij vertegenwoordigen soms enorme massa’s. Ik denk aan recentelijk bekeerde pygmeeën in Congo (waarschijnlijk meer dan 200.000, vanuit het animisme), of ook aan bergstammen in Oost-Nepal, die al uitgesproken hebben Christen te willen worden. Nu al beschouwen ze zichzelf als Christenen, al worden ze door statistici tot het Hindoeïsme of Bhuddisme gerekend. Het betreft bijna een miljoen mensen!

Niemand weet of de kerk in China minder dan 80 miljoen, of meer dan 120 miljoen aanhangers telt. De schattingen lopen sterk uiteen. Veel statistieken blijven aan de veilige kant, maar verbloemen zo wat er werkelijk gebeurt. Trouwens, een agnost of atheïst wordt in het Westen onder de ongelovigen geschaard, in alle andere gebieden tot Moslim, Buddhist of Hindoe gerekend, wat een verkeerd beeld geeft van de werkelijkheid. En de honderdduizenden, zo niet miljoenen in fanatieke moslimstaten, die in het geheim hun heil bij Christus zoeken? Je vindt hen in geen enkele statistiek terug.

Twee stromingen boekten de afgelopen 50 jaar vooral winst: de moslimorthodoxie (wettisch en wreed) en het evangelisch-charismatische Christendom. Het ziet ernaar uit dat dit - vooral in Afrika en Azië - de twee hoofdrolspelers zijn, die het geestelijke en morele klimaat van de wereld gaan bepalen. Hoe zal deze confrontatie verlopen?

Ook Europa wordt klaar gemaakt voor geestelijke verandering. Velen beginnen te beseffen dat onze geroemde (maar deels vermeende) vrijheden - waaruit tal van verslavingen en morele ontsporingen voortkomen – ons bedreigen. We hebben een norm nodig, om goed en kwaad te onderscheiden. Daarvoor heb je de godsdienst. Het humanistische vacuüm brengt mens en maatschappij de dood, en geen vrijheid. Er is behoefte aan een Redder!

Bram Krol

Bron:  Bulletin voor Gemeentegroei  (Januari 2007)