Een boek om van te rillen

Lessen over de islam. Gewoon een stel verzwegen feiten op een rijtje. Schrikbarend. Dit zou bij een breed publiek bekend moeten zijn, om te beginnen bij de moslims zelf, die uitblinken in onkunde en domheid t.a.v. hun eigen religie.

Peter Bontenius heeft ons een dienst bewezen. Hij maakt bekend wat onder het tapijt werd geveegd. Wie hij is? Hij gebruikt een schuilnaam. Maar het is voor mij zeker dat hij van origine een buitenlander is uit een onderdrukte christelijke minderheid in een door moslims gedomineerd land. Het Nederlands van dit boek is dan ook onverteerbaar slecht en soms zelfs onverstaanbaar. Voor zover er een Nederlandse corrector is geweest, was deze ongeschoold. Heel jammer. Dat tast de geloofwaardigheid van de boodschap aan.

Boom en vrucht’ (370 pag.) met als ondertitel ‘Jihaddossier’ is een soort groot martelarenboek; een zwartboek over de verbrande aarde tactiek, waarmee de islam de wereld heeft geplaagd en deels vernietigd. (Was dat niet de stelling van de bekende auteur Naipaul?) Het boek is ook digitaal verkrijgbaar bij de uitgeverij Pumbo.

fabeltjes

Twee sprookjes worden naar het rijk der fabelen verwezen, en alleen al daarom is dit boek de moeite waard.

1. De islam heeft geen bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de wetenschap, zoals dikwijls wordt beweerd. In haar bloeiperiode zou ze de filosofie en wiskunde enorm hebben bevorderd. Maar det gebeurde door Joden en Christenen, die vooraf aan massale slachtpartijen zich onder andere door de beoefening van de wetenschap in leven konden houden. De islam is gedurende vrijwel haar hele geschiedenis een struikelblok geweest voor wetenschappelijke vooruitgang.

2. Dikwijls wordt de islam geroemd vanwege haar ruimdenkende en menslievende regering in het middeleeuwse Spanje. Bontenius komt met het bewijs dat dit niet het geval was. Joden en Christenen werden bij duizenden vermoord, vrijwel de hele regeerperiode van de islam in Spanje door (en elders trouwens ook). Helaas wordt dit sprookje nog steeds verteld, met als ondertoon: Laat die islam maar schuiven. Dat zal best goed gaan...

jammer

De laatste hoofdstukken eindigen met een lofzang op conservatief Israël en Amerika, Wilders en Nekschot. Jammer. Die politieke lading bederft dit belangwekkende document. Maar om nog even terug te keren naar de realiteit van vandaag, het boek toont ook aan wat we van de Moslim Broederschap in Egypte mogen verwachten. Vorig jaar werd haar oud-voorzitter Yusuf al Quradawi als een held binnengehaald in Egypte vanuit Qatar. Hij hield toen een toespraak voor een miljoenenpubliek in Cairo. Deze man heeft in zijn uitzendingen op Al Jazeera gepleit voor het uitroeien van alle Joden, en heeft Hitler geprezen voor de holocaust. In Nederland zou hij als een gevaarlijke extremist gelden. In Egypte (en Qatar) is hij een held.

Moslim Broederschap

Juist de Broederschap probeert zich als gematigd te laten zien. De Salafisten (bijna 20% van de bevolking...) zijn nog fanatieker. Zij zouden het liefst alle Christenen meteen uitroeien, en alle kerken sluiten. De Broederschap wil dat ook wel, maar wat meer in het geheim... Het loopt fout in Egypte. De tien miljoen Kopten zijn in groot gevaar. De wereldvrede is in het geding met zulke mensen aan het stuur in Egypte.

Merci Bontenius voor de feiten die je aandraagt. Leer een beetje Nederlands, dat zal je helpen je boodschap over te dragen. Je hebt een belangrijke boodschap. Voor sprookjes moet je bij moslims niet aankloppen. Die geloven daar niet in. Sprookjesvertellers, dat zijn onze eigen politici, die het gevaar van de islam schromelijk onderschatten. Na zoveel tientallen miljoenen mensen die als honden uitgeroeid zijn door de islam... En dat proces gaat nog steeds volle kracht door, in Irak, Iran, Soedan, Somalië, Syrië, Pakistan... Een applausje voor de ‘dappere’ islam. Ze slaat haar tegenstanders in hun slaap der onnozelen knock out.

Bram Krol

3-12-‘12