ISLAM EN KENNIS

Hoe komt het dat er zoveel Joden en zo weinig moslims Nobelprijzen hebben gewonnen? Dat is een opmerkelijk verschijnsel. Wat zit daarachter?

Een Spaanse auteur heeft daar een vlammend artikel over geschreven. Ik neem dat over, hoewel er dingen in staan, die ik als racistisch beschouw. Daar sta ik zeker niet achter. Ik voeg daar dan nog wat commentaren aan toe.

Er zijn nogal wat discussies over wie deze auteur is, over zijn naam, de krant waarin hij schreef en de datum van publicatie. Bovendien heb ik het stuk dat me werd toegezonden hier en daar in beter Nederlands omgezet, en ik heb er enkele delen uit weggelaten, die klaarblijkelijk later zijn toegevoegd. Er zijn kleine onnauwkeurigheden in aantallen prijswinnaars en hun namen. Dit artikel doet op internet veel stof opwaaien. Ondanks enkele zwakten is het onmiskenbaar dat er een aantal schokkende waarheden in staan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

          Heel Europa is gestorven in Auschwitz 
            Door Sébastien Vilar Rodrigez (15-01-2008)


            Ik wandelde in Barcelona over straat, en ontdekte plots een verschrikkelijke             waarheid - Europa is gestorven in Auschwitz...

 

We hebben er zes miljoen Joden gedood en ze vervangen door 20 miljoen  moslims. In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, het denken, de creativiteit, het talent. We hebben het uitverkoren volk vernietigd, dat werkelijk uitgelezen was, want ze hebben formidabele mensen voortgebracht die de wereld hebben veranderd.De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven:  wetenschap, kunst, internationale handel en dient vooral als het geweten van de wereld. Dat zijn de mensen die wij hebben verbrand.


Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de deuren wijd opengezet voor 20 miljoen moslims die ons domheid en onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid, criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te werken en om zelf hun gezinnen te onderhouden.
 
Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en misdadigheid. In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.

En zo hebben wij onze cultuur ingeruild voor fanatieke haat; creatieve kunde voor kennis van de vernietiging; intelligentie voor de terugkeer naar het bijgeloof. Wij hebben het streven naar vrede van de Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen, hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, door diegenen die verteerd worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen kinderen en de onze. Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ellendige Europa gemaakt...
 
De wereld telt ongeveer 1,2 miljard moslims oftewel 20% van de wereldbevolking. Ze hebben de volgende Nobelprijzen ontvangen:

Literatuur:
  1988 - Najib Mahfouz

Vrede:
  1978 - Mohamed Anwar El-Sadat
  1990 - Elias James Corey
  1994 - Yasser Arafat:
  1999 - Ahmed Zewai
 
Economie:
  geen
 
Natuurkunde:
  geen

Geneeskunde:
  1960 - Peter Medawar Brian
  1998 - Ferid Mourad
 
TOTAAL: 7
  
De Joden zijn wereldwijd ongeveer met 14 miljoen, oftewel ongeveer 0,02% van de wereldbevolking. Zij ontvingen volgende Nobelprijzen:
 
Literatuur:
  1910 - Paul Heyse
  1927 - Henri Bergson
  1958 - Boris Pasternak
  1966 - Shmuel Yosef Agnon
  1966 - Nelly Sachs
  1976 - Saul Bellow
  1978 - Isaac Bashevis Singer
  1981 - Elias Canetti
  1987 - Joseph Brodsky
  1991 - Nadine Gordimer mondiale
 
Vrede:
  1911 - Alfred Fried
  1911 - Tobias Michael Carel Asser
  1968 - René Cassin
  1973 - Henry Kissinger
  1978 - Menahem Begin
  1986 - Elie Wiesel
  1994 - Shimon Pérès
  1994 - Yitzhak Rabin
 
Fysica:
  1905 - Adolph von Baeyer
  1906 - Henri Moissan
  1907 - Albert Abraham Michelson
  1908 - Gabriel Lippmann
  1910 - Otto Wallach
  1915 - Richard Willstaetter
  1918 - Fritz Haber
  1921 - Albert Einstein
  1922 - Niels Bohr
  1925 - James Franck
  1925 - Gustav Hertz
  1943 - Gustav Stern
  1943 - George Charles de Hevesy
  1944 - Isidor Rabi Issac
  1952 - Felix Bloch
  1954 - Max Born
  1958 - Igor Tamm
  1959 - Emilio Segre
  1960 - Donald A. Glaser
  1961 - Robert Hofstadter
  1961 - Melvin Calvin
  1962 - Lev Davidovich Landau
  1962 - Max Ferdinand Perutz
  1965 - Richard Phillips Feynman
  1965 - Julian Schwinger
  1969 - Murray Gell-Mann
  1971 - Dennis Gabor
  1972 - William Howard Stein
  1973 - Brian David Josephson
  1975 - Benjamin Mottleson
  1976 - Burton Richter
  1977 - Ilya Prigogine
  1978 - Arno Allan Penzias
  1978 - Peter L Kapitza
  1979 - Stephen Weinberg
  1979 - Sheldon Glashow
  1979 - Herbert Charles Brown
  1980 - Paul Berg
  1980 - Walter Gilbert
  1981 - Roald Hoffmann
  1982 - Aaron Klug
  1985 - Albert A. Hauptman
  1985 - Jerome Karle
  1986 - Dudley R. Herschbach
  1988 - Robert Huber
  1988 - Leon Lederman
  1988 - Melvin Schwartz
  1988 - Jack Steinberger
  1989 - Sidney Altman
  1990 - Jerome Friedman
  1992 - Rudolph Marcus
  1995 - Martin Perl
  2000 - Alan J. Heeger
 
Economie:
  1970 - Paul Anthony Samuelson
  1971 - Simon Kuznets
  1972 - Kenneth Joseph Flèche
  1975 - Leonid Kantorovitch
  1976 - Milton Friedman
  1978 - Herbert A. Simon
  1980 - Laurent Robert Klein
  1985 - Franco Modigliani
  1987 - Robert M. Solow
  1990 - Harry Markowitz
  1990 - Merton Miller
  1992 - Gary Becker
  1993 - Robert Fogel
 
Geneeskunde:
  1908 - Elie Metchnikoff
  1908 - Paul Erlich
  1914 - Robert Barany
  1922 - Otto Meyerhof
  1930 - Karl Landsteiner
  1931 - Otto Warburg
  1936 - Otto Loewi
  1944 - Joseph Erlanger
  1944 - Herbert Spencer Gasser
  1945 - Ernst Boris Chain
  1946 - Hermann Joseph Muller
  1950 - Tadeus Reichstein
  1952 - Selman Abraham Waksman
  1953 - Hans Krebs
  1953 - Fritz Albert Lipmann
  1958 - Joshua Lederberg
  1959 - Arthur Kornberg
  1964 - Konrad Bloch
  1965 - François Jacob
  1965 - André Lwoff
  1967 - George Wald
  1968 - Marshall W. Nirenberg
  1969 - Salvador Luria
  1970 - Julius Axelrod
  1970 - Sir Bernard Katz
  1972 - Gerald Maurice Edelman
  1975 - Howard Martin Temin
  1976 - Baruch S. Blumberg
  1977 - Roselyn Sussman Yalow
  1978 - Daniel Nathans
  1980 - Baruj Benacerraf
  1984 - Cesar Milstein
  1985 - Michael Stuart Brown
  1985 - Joseph L. Goldstein
  1986 - Stanley Cohen [& Rita Levi-Montalcini]
  1988 - Gertrude Elion
  1989 - Harold Varmus
  1991 - Erwin Neher
  1991 - Bert Sakmann
  1993 - Richard J. Roberts
  1993 - Phillip Sharp
  1994 - Alfred Gilman
  1995 - Edward B. Lewis
  1996 - Lu RoseIacovino
 
TOTAAL: 129
 
Joden hersenspoelen hun kinderen niet in militaire trainingskampen. Ze leren hen niet om zichzelf op te blazen en een maximaal aantal Joden en anderen te doden. Joden kapen geen vliegtuigen, doden geen atleten tijdens de Olympische Spelen en blazen zichzelf niet op in Duitse restaurants. Geen enkele Jood heeft ooit een kerk vernield. Geen enkele Jood uit zijn ongenoegen door mensen om te brengen. Joden doen niet aan slavenhandel en hebben geen leiders die oproepen tot de Jihad en het doden van alle ongelovigen.

Afgezien van hoe u staat tegenover de crisis tussen Israel, de Palestijnen en de omringende Arabische landen, en zelfs als u gelooft dat Israel daar de meeste schuld aan heeft, zeggen de volgende twee zinnen werkelijk alles: «Als de Arabieren vandaag de wapens neerleggen, is er geen geweld meer. Als de Joden vandaag de wapens neerleggen, is er geen Israel meer.» (Benjamin Netanyahu)
 
Generaal Eisenhower heeft ons gewaarschuwd: het is een historisch feit. Toen de opperbevelhebber van de geallieerden, generaal Dwight Eisenhower, de slachtoffers van de uitroeiingskampen aantrof, gaf hij de opdracht om zoveel mogelijk foto's te laten maken door het Duitse volk uit de omringende dorpen, om hen de kampen te laten bezoeken en zelfs de doden te begraven. Hij deed dit deze woorden: « Verzamel nu alle dossiers en alle documenten - neem de films in beslag - laat de getuigen spreken - want ooit zullen er in toekomst smeerlappen opstaan die zullen beweren dat dit alles nooit is gebeurd…»

Het is maar iets meer dan 60 jaar geleden dat er een eind kwam aan WO II in Europa...

(Tot zover het Spaanse artikel)

Commentaar:

In een belangwekkend artikel laat dr. Hans Jansen zien waar de zelfgekozen wetenschappelijke achterstand in de islam door komt. Zijn epistel (‘Sharia en jihad versus vrijheid en vrede’) is opgenomen in een verzamelband: “De islam – kritische essays over een politieke religie”, onder redactie van Sam en Wim van Rooy, 780 pagina’s, 2010, Academic and Scientific Publishers, Brussel. Hij laat daarin iets zien, wat aan weinigen bekend is, zelfs moslims. De Koran vereist dat de gelovigen niet geloven in vaste natuurwetten. Iemand die natuurkunde studeert, en zou komen tot het formuleren van een vaste natuurwet, wordt als een afvallige gezien, die daarmee de dood riskeert. Want de islam ontkent (als vaste geloofsregel) de wetenschappelijke causaliteit. Dit zou strijdig zijn met de almacht van Allah. En daarmee is de islam verworden tot een struikelblok in de ontwikkeling van de wetenschap en dus ook de mens.

De afkeer van kennis in de islamitische wereld is zo groot, dat het aantal wetenschappelijke vertalingen van boeken in alle Arabische landen samen, per jaar kleiner is dan wat in het relatief kleine Griekenland verschijnt. Dat als praktisch voortvloeisel uit het Mohammedanisme.

In het eerder genoemde kritische werk over de islam, staat ook een  bijdrage van de als Egyptische geboren Nederlandse Nahed Selim: “Het islamitische denken over vrouwen houdt de beschaving tegen.” Met tal van redenen laat ze zien welke minachting de islam voor de vrouw heeft, en wat daarvan de sociaal-psychologische gevolgen zijn. Dat is juist voor de mannen desastreus. Het wangedrag van veel islamitische jongeren in de westerse wereld valt hier deels uit te verklaren, zoals hun herhaaldelijk lastig vallen van vrouwen en (pogingen tot) verkrachting. Dit is niet strafbaar volgens de Sharia (!) – en mocht een verkrachte vrouw protesteren, dan riskeert ze zelf een zware straf,  zelfs de dood (in moslimgebieden), omdat ze zich immoreel heeft gedragen. Deze vreemde gedachten beïnvloeden veel islamieten meer dan ze wensen toe te geven.

Dit werd recentelijk onderbouwd door Shirin Musa, voorzitter van de mondiale organisatie ‘Femmes for Freedom’. In Trouw verscheen op 13/12/12 een artikel van haar hand, met als veelzeggende titel: “Neef en nicht trouwen zelden uit vrije wil.” Ze roept op tot een absoluut verbod op neef-nicht huwelijken. Deze hebben een zeer slechte uitwerking op het genenpakket van de betroffenen en leidt vaak tot een sterk verminderde intelligentie, en is daarmee maatschappelijk verwerpelijk. Dit laatste punt wordt sterk benadrukt door dr. Nicolai Sennels, een Deense psycholoog. Ook hij schreef een bijdrage in het aangehaalde werk: “Een verslag vanuit de praktijk: de islam maakt veel moslims crimineler en gewelddadiger”. Hij beschrijft de sterke neiging tot sexuele perversiteit in islamitische gebieden, in het bijzonder aantoonbaar bij orthodoxen en extremisten. En om terug te komen bij de inteelt-huwelijken: dit veroorzaakt duizenden gevallen van mentale achterstand. Dit brengt hem ertoe te zeggen dat de inteelt onder migranten Denemarken miljoenen per jaar kost. En hoe ligt dat hier? Niet anders. Ook Nederland faciliteert en subsidieert bewust gekozen achterlijkheid...

Sennels behandelt ook het probleem van de weinige topgeleerden in de islam. Veel islamitische landen zijn rijk (oliesjeiks...), maar niet wijs. Ze bracht slechts 2 islamitische nobelprijswinnaars op het wetenschappelijke terrein voort. En zelfs dat is nog te hoog gegrepen. Eén van hen hoorde bij de Ahmadiyya sekte. Op last van de Pakistaanse overheid is het woord ‘islamitisch’ geschrapt op zijn grafsteen. Hoezeer de de aanhangers van de Ahmadiyya ook met de Koran schermen, door de orthodoxie zijn ze als ketters veroordeeld en riskeren ze zelfs de dood...

Maar die anderhalf miljard andere moslims? Wat presteren zij? “In 2003 was het gemiddelde van het aantal wetenschappelijke artikelen 137 per miljoen inwoners,” schrijft Sennels. Dat was een wereldwijd gemiddelde. Maar in de islamitische landen lag dit aantal op 13. Dat is geen kwestie van armoede, maar van onkunde en zelfs onwil.

Als actuele uitsmijter van Sennels: “Bij het voetbal in Denemarken wordt meer dan de helft van alle fysieke aanvallen op scheidsrechters door migranten gepleegd.” (Dat betreft bijna altijd moslims; a.w. pag. 624) De islam is een zieke en ziekmakende religie.

Maar hoe moeten we dan de feiten interpreteren, die door de vergelijking van Nobelprijs-winnaars van verschillende religieuze achtergronden wordt gesuggereerd? Zit daar toch een verborgen raciaal vooroordeel in? Waarom zo opvallend veel Joden onder de wetenschappelijke hoogvliegers? Is er dan toch een raciaal aspect, waardoor het ene ras te prefereren valt boven het andere?

Voor de wet en ook voor de beleving van de meeste mensen is iedereen gelijk. We moeten uitkijken voor racisme, en voor het verheffen van de ene mens boven de andere. De beste verklaring die ik voor dit verschijnsel heb gelezen, zoekt de verschillen niet in ras, maar in de methode. Dat betekent dat dit voor ieder mens individueel en voor elke groep toepasbaar is. Wat is het geheim? Van jongs af aan wordt (vooral in de meer serieuze kringen) Joden geleerd om zelfstandig de heilige Schriften te lezen en deze ook te begrijpen en erover te discussiëren. Zo leren ze moeilijke teksten te lezen, zich te concentreren, te studeren en heel wat logica. Dit zijn de ideale bouwstenen voor een wetenschappelijke carrière.

Dit openbaart overigens wel een religieus (niet raciaal!) probleem. Het lijkt er niet op, dat de islam een dergelijke literaire gewoonte ooit zal aanvaarden. Het zelfstandig uitleggen van de Koran en Hadith ziet men als een ondeugd, een ernstige overtreding van geloofsvoorschriften. Zo wordt domheid tot deugd verheven, en dit veroorzaakt mede het gebrek aan kennis en wetenschappelijke ontwikkeling in de islamitische landen..

Goed geloven is: de mensheid dienen. Maar waar vind je zulke gelovigen?

Bram Krol

23/12/12

P.S.        Op 29/12/’14 stond er een verhelderend artikel in het Nederlands Dagblad van dr. Wim Witteman, emeritus hoogleraar technische natuurkunde aan de Universiteit Twente, onder de titel: “Islam blokkeert waarheid, welvaart en vooruitgang.” Hij laat zien dat alles waarin sommigen de Islam roemen op de terreinen van bouwkunde, filosofie, algebra etc., in feite stammen van mensen die uit andere culturen dan de islamitische komen. De algebra en het decimale cijfersysteem komen uit India en van Syrische Christenen, de kennis van de filosoof Avicenna was een vrucht van de Perzische wetenschap, niet de islamitische, de bekende Rotskoepelmoskee in Jeruzalem is door Byzantijnen gebouwd, de medische wetenschap was vrijwel geheel het werk van Syrische Christenen (Nestorianen) en zo nog het een en ander. Ook gaat hij in op de schaamtecultuur van de Islam, die de wetenschap blokkeert en bedrog in de hand werkt. Zeer lezenswaard!