WAAROM IS GEMEENTEGROEI INTERNATIONAAL zo EFFECTIEF?

Gemeentegroei laat zien hoe het werk in gemeenten en missionair werk goed en gezond kan worden opgezet. Het is de Amerikaanse variant van wat in Europa ‘praktische theologie’ heet, maar minder beschouwend van aard en meer op aktie en verandering gericht. Het is echt een mannen-onderwerp, gericht op doen, leiding geven, innoveren. Waarom valt het zo enorm in goede aarde bij de deelnemers aan de cursussen die we in verschillende landen geven (vooral Nepal, India, Kongo en Ivoorkust)?

Ten eerste sluit het aan bij de wensen van vrijwel ieder in de kerk, zoals meer groei, verbreiding van het Evangelie, het verbeteren van de kwaliteit. Zeker geestelijke leiders vragen zich af hoe ze hun werk beter kunnen doen. Overal hebben ze wel het gevoel dat dingen mankeren of niet goed lopen, zonder dat ze er een vinger achter krijgen. Gemeentegroei biedt nieuwe inzichten, en daarmee de mogelijkheid problemen op te lossen.

Ten tweede is het thema niet bedreigend. Het staat ver boven de plaatselijke conflicten en gevoeligheden. Omdat Gemeentegroei niet erg dogmatisch bepaald is, vinden mensen van verschillende achtergrond zich er wel bij. Gemeentegroei ziet men gemakkelijk als iets van gemeenschappelijk belang, dat los staat van de lokale spanningen. Dat betekent ook, dat groepen die nooit samenwerken, dat met een Gemeentegroei-conferentie wel doen tot ieders verbazing en blijdschap. Gemeentegroei heeft een lange geschiedenis van het bevorderen van de lokale eenheid onder gelovigen.

Ten derde ligt er een enorme, ongebruikte potentialiteit in de kerken. Veel gelovigen worden onvoldoende of op verkeerde wijze ingeschakeld. Niemand weet daar goed doorheen te breken. Een conferentie over Gemeentegroei opent veel leiders de ogen voor dit probleem, waardoor ze met nieuw enthousiasme deze zaak aanpakken.

Ten vierde komt Gemeentegroei naar de mensen toe, zelfs in afgelegen plaatsen. (We hebben zelfs wel eens een conferentie gehouden diep in het tropische oerwoud onder de pygmeeën, en ook eens hoog in de bergen in Nepal aan de grens met Tibet). Veel conferenties worden alleen in de hoofdsteden van landen of in grote steden gehouden. Dat betekent dat velen ‘in de provincie’ nooit een kans hebben iets van dien aard mee te maken. Gemeentegroei is voor velen de eerste conferentie die ze kunnen volgen, en dat doen de meesten met een zeer open geest. Soms reizen de deelnemers wel twee dagen om een conferentie te kunnen bijwonen.

Ten vijfde is Gemeentegroei (zoals wij dat hebben ontwikkeld) door en door bijbels. Dat wekt vertrouwen. Velen vragen zich af: “Waarom heb ik dat nooit eerder begrepen?” Daarmee groeit hun enthousiasme voor de Bijbel en zo is een conferentie vaak het begin van een lokale of regionale herleving. Zo’n conferentie is voor de deelnemers een geestelijke opfrisser.

Ten zesde heeft Gemeentegroei zich ontwikkeld tot een zeer bruikbaar instrument. De deelnemers komen met tientallen vragen, maar veel van die vragen – waarop de vragenstellers zelf geen antwoord hebben – kom je op veel plaatsen tegen. Daarmee verzamelen de sprekers van Gemeentegroei een schat aan praktische kennis, bruikbaar voor velen.

Ten zevende past Gemeentegroei zich aan aan de landelijke/regionale behoeften en gewoonten. De sprekers komen grotendeels uit eigen land, met voorbeelden en verhalen waar de deelnemers zichzelf in herkennen. Gemeentegroei is geen droge kennis. Het is geboren vanuit de praktijk, en behandelt daardoor de vragen van velen. Gemeentegroei praat niet alleen, maar doet ook. De sprekers komen met inspirerende ervaringen. Daardoor luisteren de toehoorders heel geëngageerd en niet zelden hoor je een applausje wanneer iets hun hart raakt.

Gemeentegroei vormt chauffeurs, die hun auto in elke gewenste richting kunnen sturen, oftewel breed-inzetbare leiders. Dat is het verschil met cursussen die slechts één model volgen. Dergelijke cursussen vormen managers, om het in bedrijfstermen te zeggen. Gemeentegroei gaat een stap verder en probeert directeuren te vormen, visionairen, die niet andermans visie in daden omzetten, maar die een eigen visie weten te vormen.

De medewerkers aan onze teams in Nepal, Ivoorkust en Kongo zijn visionaire leiders, die de durf hebben nieuwe methoden te hanteren of werk aan te pakken waar niet eerder iemand aan dacht. Dat geeft hen veel crediet in hun eigen land. Gemeentegroei is nog altijd een brede, missionair ingestelde beweging. Waar we in Europa zien dat Gemeentegroei vereenvoudigd werd tot gemeente-opbouw, houden wij de oorspronkelijke missionaire gerichtheid in het vizier.

Bram Krol

febr. 2013/veranderd en aangevuld 30/12/2013