Egypte en de Europese kwakzalvers

Er zijn veel doden gevallen. Dat mocht niet. (Natuurlijk niet.) Wie in het piramideland is schuldig? Volgens Europa: het leger. Daarmee praat zij karakterloos de Moslim Broeders naar de mond. Volgens de meerderheid van de Egyptenaren: de Moslim Broederschap. En daarin staat ze niet alleen. Zelfs de hyperorthodoxe islamitische middeleeuwers uit Saoedi-Arabië  (N.B.!) en de Verenigde Arabische Emiraten staan achter de coup van het leger. Dat moet toch een reden hebben?

De Moslim Broederschap kán niet regeren. Dat is ook nooit haar bedoeling geweest. Ze misbruikte democratische verkiezingen om de democratie zo snel mogelijk om zeep te helpen. In haar vernietigingsdrift sleepte ze ook de hele economie het slop in. Want wat maakt een moslimpartij aanvaardbaar in de ogen van haar kiezers? 1. Ze wil alle rechten aan minderheden ontnemen, geheel volgens het voorbeeld van Mohammed en naar de instructies van Koran, Sunna en Hadith. (Jammergenoeg kent bijna niemand in Europa de leer van de islam.) 2. Ze wil alle onderwijs laten opgaan in koranles. Kinderen moeten de hele Koran uit het hoofd leren, in een onverstaanbaar klassiek Arabisch waar niemand iets aan heeft. Als dat lukt, zullen alle zegeningen van Allah automatisch naar beneden tuimelen. Helaas is dat nog nooit op aarde vertoond. Met de Koran in je kop kun je nog geen auto besturen en geen pannenkoek bakken. 3. Sluiting van alle kerken en de bouw van moskeeën op elke straathoek. 4. Mensen met lijfstraffen dwingen tot deelname aan het ‘gebed’, 5x per dag. (Dat zijn geen gebeden, maar eindeloze opzeglesjes). 5. Invoering van oude, onrechtvaardige woestijnwetten, de Sharia, alsof dit  goddelijke wetten zouden zijn. Deze zijn niet alleen slecht, maar ook onbruikbaar in onze tijd.

Met grof geweld tegen Christenen, a-religieuzen en Sji-ieten heeft de Moslim Broederschap haar zelfmoordmissie een jaar lang volgehouden. Israël was de volgende op hun alom gepropageerde verlanglijstje. Toen bleken er ook nog wijze mensen in Egypte te wonen... Allahu akbar (?).

Nergens lukt het met een islamitisch bewind. In Tunesië ging het niet, ook al werden meerdere politieke tegenstanders vermoord. (Daar zijn alle islamitische partijen meesters in.) In Syrië? Nu het bekend is wie er aan de kant van de rebellen meevechten en wat zij allemaal uitspoken, lijkt Assad een heilige in vergelijking met wie hem bestrijden. In Irak dan? Wat een zegen gaat er daar van de islam uit. 800.000 Christenen gevlucht, en nu zou er dan vrede moeten zijn... Lukt het dan in Pakistan? En wat te denken van de islamisten in Somalië? Zelfs Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen slaan op de vlucht voor hun bloeddorst. In Nigeria dan? Of in Indonesië, waar de rechten van minderheden steeds verder worden ingeperkt, zodat je in veel gevallen al van openlijke vervolging kunt spreken? Waar gaat het eigenlijk wel goed. Kent u een voorbeeld? Eentje maar...?

Nergens wordt de islam zó vrij gelaten als in Europa. Je kunt beter radicaal moslim zijn in Nederland dan in Marokko of zelfs Saoedi-Arabië. In die landen weten de machthebbers dat ze de radicalen moeten intomen. In Europa denkt men dat een eindeloze vrijheid mensen vriendelijk zal stemmen en tot rede zal brengen. Het is weliswaar nog nergens gelukt, maar we blijven het proberen. Dat is een humanistisch dogma. Daarmee is Europa al schuldig aan de dood van duizenden (W.T.C.; aanslagen in London en Spanje). Wie volgt?

Mag je betogingen met geweld opbreken? Niet volgens de Europese normen. Zelfs Turkije (ahum, wat gebeurde er ook weer recentelijk in Istanbul?) ging tekeer. Maar mag je met een betoging de hele economie lam leggen? In welk land is dat toegestaan? En was het een betoging? Bij welke betoging lopen betogers rond met geweren en automatische wapens? Bij welke betoging zeggen mensen dat ze wel eventjes met hun leven willen betalen? Wel, die gelegenheid is aan velen in overvloed geboden. Op eigen verzoek, om zo te zeggen.

Dat het de Moslim Broederschap niet te doen is om redelijkheid, blijkt uit de systematische aanvallen op Christenen, die daar volslagen vogelvrij zijn. Meer dan 50 kerken zijn verwoest. (Die zullen misschien nooit meer opgebouwd worden, omdat de ene na de andere regering de Christenen tegenwerkt; in 100 jaar is er maar 1x een kerk met officiële toestemming gebouwd...) Niet slechts de orthodoxe moslims zijn een probleem (Salafisten en Moslim Broeders), maar ook de meerderheid van de andere moslims. Politie, justitie, leger en hulpverlening weigeren noodtelefoontjes van Christenen aan te nemen en af te handelen. Door hun passieve verzet tegen Christenen zijn ook zij schuldig aan de dood van velen; ook zij zijn besmet met het islamitische virus van onrecht en geweld. Egypte zou zonder dat geweld nooit geïslamiseerd zijn (noch Turkije, Libanon, Syrië en tal van andere landen).

Bent u toevallig een moslim? Sorry. Ik vind dat heel erg voor u. Niet alleen vanwege de leugen, waarin u gelooft. Dat is al rampzalig. Ook niet omdat u zoveel moeite doet om een boek, dat stikt van de fouten en stommiteiten in Oud-Arabisch  op te zeggen. Het is een zinloze bezigheid, maar goed, anderen in Europa doen allerlei domme spelletjes. Ik heb eigenlijk meer sympathie voor u. Maar door moslim te zijn, moet u zich elke dag wel rotschamen. Of leest u geen krant? Dat zou ik u kunnen aanraden, want anders durf je toch nergens meer te zeggen dat je moslim bent, dus dat je tot diezelfde criminele bende hoort, die de kranten met misdaden vult. Of dacht u dat het mogelijk is een islam zonder wandaden vorm te geven? Zou u me dan eens willen vertellen hoe dat ooit ter wereld mogelijk is? Dan sta ik aan uw kant.

En wat de Europese Unie (en onze eigen regering) aangaat: criminelen moet je niet aaien, net zo min als een leeuw. Wees een beetje dankbaar voor de legerleiding in Egypte. Je mag hen toch niet verwijten dat ze niet imbeciel willen zijn?

Bram Krol