Kun je in India nog Christen zijn? (Met aanvulling 11-09-2018)

"Hindoeleider wil sterilisatie van moslims en Christenen". Dat was een krantenkop halverwege de maand april 2015. Die kwam nadat er al een half jaar grote controverses zijn in India. Een grote groepering wil met geweld alle Christenen en moslims binnen tien jaar tot Hindu maken. En de eerste minister blijft zwijgen, hoe vaak hij ook is opgeroepen om zich uit te spreken tegen deze dreigingen. In feite garandeert de Indiase grondwet vrijheid van godsdienst. Maar dat staat ernstig onder druk.

Mevrouw Thakur, die opriep om alle niet-hindoes te steriliseren, behoort tot een klein politiek partijtje. Maar haar oproep gaat tegen de grondwet in. Toch zwijgen de politici. Stel je eens voor dat in Nederland iemand zou oproepen alle humanisten of moslims, of mijn part hooligans of alcoholisten te steriliseren. Of om ze met grof geweld op andere gedachten te brengen. En dat gebeurt in India momenteel geregeld.

Zo heeft de grootste en meest invloedrijke hindoevereniging opgeroepen tot een gedwongen bekering van alle moslims en Christenen. Deze R.S.S. (Rashtriya Swayamsevak Sangh = Nationale Vrijwilligers Organisatie) is een conservatieve groep, sterk nationalistisch en gewelddadig in haar optreden tegen andersdenkenden. Sinds jaren organiseert ze al conferenties (door tienduizenden bezocht) waar je leert hoe je Christenen kunt wegpesten en kerken in de fik kunt steken zonder dat je problemen met de politie krijgt. Dat gebeurt vrijwel openlijk. Ik heb met mensen gesproken die dergelijke cursussen hebben gevolgd, als ook met fanatieke aanhangers van de R.S.S.

Veel rijke Indiërs voelen er weinig voor om geld te geven om de armoede te bestrijden (dat is immers de wil van de goden), maar ze geven kolossale bedragen voor de bouw van luxueuze tempels of voor de R.S.S. Dat wordt beschouwd als het winnen van pluspunten om in een volgend bestaan hogerop te komen. De R.S.S. is daardoor een zeer rijke en invloerijke organisatie. Wie zal haar de mond snoeren?

Eerste minister Narendra Modi zal dat zeker niet doen. Hij is lid van de R.S.S. Jarenlang was hij er een regionale leider van, pracharak genaamd (dat woord betekent ook: evangelist). Zijn partij, de B.J.P. (Bharatiya Janata Party = Indiase Volks Partij) is ooit voortgekomen uit de R.S.S. en loopt nog altijd min of meer aan haar leidband. En nog wat ernstiger: Modi lijkt achter geweld tegen andersdenkenden te staan. Toen hij de Chief Minister was van Gujarat vonden er in 2002 ernstige rellen plaats gericht tegen de moslims. Meer dan 1000 vonden de dood. Hij kon noch wilde deze uitbarsting stoppen, en de meeste agressoren leven nog steeds onbekommerd en straffeloos verder. (De eerste minister is in India overigens belangrijker dan de president, die meer een ceremoniële functie heeft.)

De R.S.S. heeft officieel meer dan 6 miljoen aanhangers en meer dan 51000 lokale verenigingen. Maar haar invloed reikt verder. Ze is verbanden aangegaan met tientallen andere organisaties, die samen meer dan 20 miljoen leden tellen. Bovendien zijn juist veel hooggeschoolden lid van deze beweging, wat haar invoed nog vergroot. Die oefent ze niet slechts in India uit, maar ze poogt ook in Nepal mensen achter zich te krijgen. Daar zijn al enkele aanslagen op Christenen en kerken geweest. De R.S.S. subsidieert de koningsgezinde partij: de R.P.P (Rastriya Prajatantra Party Nepal = Nationale Democratische Partij). Deze wil de oude koning (een moordenaar...) weer in zijn functie herstellen en alle niet-hindoes of niet-boeddhisten het burgerschap van het land ontnemen. De R.S.S. ondersteunt dit streven van de vierde partij in Nepal van harte. Ze ziet eerder mogelijkheden om Nepal opnieuw een hindoe koninkrijk te maken dan om India officieel tot een één-religie-staat te maken.

Wat is een hindoe? Niemand die dat precies weet. Zowel godloochenaars als leden van gewelddadige sekten horen erbij, en zelfs Sikhs, Boeddhisten en de meer dan vierhonderd miljoen animisten in India. Allemaal 'hindoes'. Alleen moslims en Christenen en nog enkele kleinere groepen vallen buiten de boot. Waarom? Dat kan de R.S.S. niet duidelijk maken. Haar streven is emotionalistisch van aard en daarom uitermate verraderlijk en onbestuurbaar.

In 1925 werd de R.S.S. gesticht, met als doel het Engelse koloniale juk af te werpen. Nadien werd de vereniging steeds radicaler en religieuzer. Ze houdt er zelfs knokploegen op na. Ze werd wereldwijd bekend door de verwoesting van de van 1527 daterende Babri moskee in Ayodhya. Ze ondersteunt de veronderstelling (meer is het niet) dat deze op de plaats van een oude hindoetempel was gebouwd. En wat sinds 1527 niet gebeurde, en zelfs niet zinvol geacht werd, gebeurde wel in 1992. Deze zaak sleept nog steeds. Verder werden er sinds die tijd ook veel kerken verwoest. Dat was nog maar een begin...

Christenen in Noord-India verzetten zich tegen deze invloed van de R.S.S. en de B.J.P. Het leven wordt zwaarder voor hen. Ze worden soms bijna openlijk maatschappelijk achtergesteld. In Nepal is het verzet hiertegen openlijker en heftiger dan in India. In Nepal zijn nu mogelijk al anderhalf miljoen Christenen, (bijna 5% van de bevolking)  vooral onder de meest ontwikkelden. Ook het Kirati geloof telt zoveel aanhangers, een oude monotheïstische stroming in Nepal met zeer oude Joodse en Christelijke trekken, maar vermengd met animisme. Hun leider, goeroe Atmananda, staat zij aan zij met de Christenen bij de verdediging van de democratische rechten.

Anders dan in India wordt het Christendom niet als iets buitenlands gezien. Nepal is nooit gekoloniseerd, en medische zorg en onderwijs zijn vooral door de inzet van Christenen opgebloeid. Toen het land aan het begin van dit millennium geplaagd werd door de Maoïstische opstand, vertrouwde men de overheid noch de maoïsten, en werden de kerken als de enige betrouwbare groep in de maatschappij gezien. Datzelfde gevoel leefde op na de grote aardbevingen van kortgeleden. Overal trokken Christenen rond om eerste hulp te verlenen, noodhulp te geven en de mensen te troosten.

Het wordt moeilijker om 'anders' te zijn in India. De grootste democratie op aarde dreigt ten onder te gaan aan sektarisme. Moge de Heer India genadig zijn.

Bram Krol
9-7-2015

(Eerder gepubliceerd op www.hefmisssion.nl en in het Nederlands Dagblad 15-7-2015)

P.S. India oefende in augustus/september ’15 zware pressie op Nepal uit om in de nieuwe grondwet op te nemen dat het land een hindoestaat is. Dat zou het einde betekenen van de godsdienstvrijheid. Nepal heeft echter toch voor een seculiere staat gekozen. Fanatieke hindoegroepen begonnen in de tweede helft van ’15 kerken in brand te steken, samenkomsten te verstoren en Christenen te bedreigen of in elkaar te slaan. De autoriteiten begonnen hier en daar tegen kerken en Christelijke scholen op te treden. (29/09/’15, AJK)

 

Aanvulling artikel “Kun je in India nog christen zijn?” 11/09/2018

Er wordt gewerkt aan rampen in India. Heel hard zelfs. Hele grote rampen! Dat is dan een ander beeld van het liberale India, dan wat de Hindoestaanse staatsdiensten verspreiden. Achter de liberale aanpassing - die in september ‘18 met de nodige glamour bekend gemaakt werd - , dat homoseks niet langer strafbaar is (met max. 10 jaar gevangenisstraf), gaat nog iets anders schuil. Het homohalleluja moet maar niet al te luid gezongen worden. India is bezig met een propaganda offensief, dat de boodschap verkondigt dat het een lofwaardige, moderne staat is. Maar het voert iets in zijn schild.

Nog iets. Achter de weigering om hulp van ‘buiten’ te aanvaarden, na de recente overstromingen in Kerala (32 miljoen inwoners), gaat iets anders schuil dan nationale trots. Misschien heb je er niet eerder bij stilgestaan. Maar Kerala is een doorn in het oog van de rechtse BJP-regering. Het is één van de staten waar de BJP niet regeert, maar een combinatie van de Congress Party en de Marxisten (de twee belangrijkste partijen daar). De BJP straft en beloont vijand en vriend. Nu werd ze daarbij geholpen door de natuur. Kerala MOEST gestraft worden.

Stel je voor. Veel hulp zou kunnen komen uit moslim- en christelijke kring. Maar India is hard bezig alle christelijke organisaties in het land te verbieden, vooral de internationale. En de islam…? Er wordt openlijk op gespeculeerd, dat alle moslims met geweld bekeerd moeten worden tot de staatsreligie. Dat is het moderne - economisch gezien liberale - India vandaag de dag.

Kerala, de staat waar het christelijke geloof al vanaf de eerste eeuw gevestigd is. Het is ruim 1950 jaar geleden, dat de apostel Thomas daar aankwam. Dat zit de BJP dwars. Die willen het sprookje doen geloven dat het christelijke geloof door de Engelsen werd gebracht, en daarmee een aan Europa gebonden religie is. Hoe meer de (bijna 6 miljoen) christenen in Kerala verarmen, hoe zwakker ze worden, hoe blijer de BJP. Misschien laten ze zich dan wel omkopen tot het hindoeïsme… Hoe minder hulp, hoe beter…

De volgende stap staat al aangekondigd. Die zou wel eens een sneeuwbaleffect aan ethnische zuiveringen in Zuid-Azië teweeg kunnen brengen. India (de BJP-regering) wil meer dan 4 miljoen moslims uit Assam (net als Kerala: 32 miljoen inwoners) het land uitzetten. Die mensen wonen daar sinds 1947, toen India en Pakistan uit elkaar gingen. Dat wil zeggen: degenen die het betreft zijn 4e en 5e generatie inwoners van India. Maar Assam moet gestraft worden, en vooral de moslims. Die stemmen natuurlijk niet voor de BJP. Er zijn bijna 11 miljoen moslims in die deelstaat. 

De BJP kan niet alleen regeren in Assam, maar is een coalitie met twee andere partijen aangegaan. Wanneer je het aantal moslims drastisch omlaag kunt brengen, versterkt dat de BJP. Dat zou de hindoes bijzonder plezieren. Dan is de kans groot dat Assam, traditioneel een Congress-deelstaat, helemaal aan de BJP zal toevallen.

Wanneer India inderdaad die 4 miljoen mensen gaat uitzetten (naar Bangla Desh), krijg je een tegenreactie. Dan zal Bangla Desh de hindoes het land uitzetten, en Pakistan ook. Er wonen meer dan 13 miljoen aanhangers van oosterse religies in Bangla Desh en 4,5 miljoen in Pakistan. Pakistan wil graag van ze af.

De wereld roept ach en wee over de anderhalf miljoen rechteloze Rohingya’s, die Myanmar moesten ontvluchten. Dit is inderdaad een grote humanitaire ramp. Maar India wil 3x zoveel mensen wegjagen. Dat kan een sneeuwbaleffect veroorzaken en dan wordt dat aantal nog eens verviervoudigd… Religieus-ethnische zuivering. En dat in een staat die graag als liberaal bekend wil staan…

Geloof de verhalen in de krant niet op het oog, maar kijk naar de verborgen werkelijkheid. In India is een middeleeuwse religieuze strijd gaande. Het wordt steeds moeilijker voor niet-hindoes om daar te leven. Wee degene, die propaganda maakt voor zijn geloof. Die kan een baan bij de overheid wel vergeten, ook al gebeurde dat slechts in een persoonlijk gesprek.  India is hard op weg om een kampioen in primitivisme te worden. Er wachten ons humanitaire rampen, made in India.