Gaat het knallen in Israël?

                     Gepubliceerd in Het Zoeklicht, dec. 2019

 

Nieuwe precisieraketten voor Hamas. Ze kunnen al voorbij Tel Aviv komen. Het werd met trots aangekondigd. En dan die nieuwe, supersnelle drones. Tot hiertoe had Israël op elke nieuwe uitdaging een antwoord. Ook daaraan komt een eind. Nu speculeren generaals er openlijk over dat een nieuwe actie in de Gazastrook onvermijdelijk is. Dat wordt dan een uitkamactie van huis tot huis. Raketten en granaten liggen overal opgeslagen, in flatgebouwen, scholen en moskeeën. Die militaire actie wordt een stuk gevaarlijker dan de vorige in 2014.

“Straks vegen we Israël van de kaart” “Elke Jood in de wereld moet dood.” (Dat laatste kwam uit de mond van Fathi Hamad, een leider binnen Hamas, halverwege juli 2019. Aan de lopende band kom je dergelijke uitspraken tegen onder de Palestijnen, vooral in Gaza. “Dit is het laatste jaar van de Joodse bezetting van Palestina!” Je kunt dat niet eindeloos blijven zeggen. Dan verlies je je achterban. De Palestijnen zijn op weg naar de grote knal.

Die uitspraken laten een schrikbarend racisme zien onder Palestijnen. Meer in het algemeen: onder moslims. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen oud of jong, arm, ziek of links en rechts. Jood moet dood. Dat dient als excuus voor alle terroristische daden van de Palestijnen. Die worden zonder uitzondering getekend als een vrijheidsstrijd. 

“Wij zijn in staat Israël definitief te verslaan,” zei deze zomer Hezbollah. Hun commandant, Hilal, ging begin september nog verder: “Wij staan klaar om Israël aan te vallen”. Ze hebben nu nieuwe precisie-raketten, zowel van Rusland als van Iran. Waarom die haat? De sjiieten in zuid-Libanon hebben niets van Israël te vrezen. Hezbollah heeft meer wapens en soldaten dan het reguliere Libanese leger. Kun je je voorstellen dat de Rooms-katholieken in Nederland of de Baptisten in Noord-Amerika een eigen leger zouden hebben, waar de regering niets over te zeggen heeft?

Het aantal aanslagen op willekeurige Israëliërs neemt weer toe. Vooral Hamas wordt niet moe daartoe op te roepen. Massaal dienen jonge Palestijnen zich aan om kwaad te doen. De families van terroristen krijgen een zo grote uitkering, dat het financieel zelfs aantrekkelijk is een kind op te offeren voor de ‘goede strijd’. In feite betaalt elke Europeaan, door overheidssubsidies aan de Palestijnen, mee aan dit terrorisme.

Iran verkondigt overal haar leer. Haar nieuwe doel is Afrika. In Tsjaad en vooral Nigeria zijn in twintig jaar tien miljoen mensen tot de Sjia overgegaan. Maar een sjiitische meerderheid bestaat slechts in Iran, Bahrein en Azerbeidzjan. Grote aantallen sjiieten zijn er verder in Jemen (de Houthi’s) en Libanon (Hezbollah). Momenteel probeert Iran de inwoners van de Gazastrook achter zich te krijgen. Die horen sinds mensenheugenis bij de belangrijkste islamitische stroming, de Soenni. Daarvan beschouwt Saoedi-Arabië zich als de grote hoeder. Hamas behoort tot de fanatieke Moslim Broederschap (net als oud-president Morsi van Egypte), maar door de toenadering tussen Israël en enkele Arabische landen (vanwege Iran), komt Hamas steeds meer in het vaarwater van Iran. 

Armageddon – gek, maar daar geloven moslims ook in. Een eindstrijd in de wereld, en daarna het grote oordeel. Vooral de sjiieten zijn daarmee bezig. Zij geloven dat er eerst een ‘Overwinnende Gemeenschap’ opstaat, die strijd met alle anderen op aarde levert, in de eerste plaats de Joden, die ze compleet zullen uitroeien. Die overwinnaar is Iran, dat zichzelf als een meer uitverkoren staat ziet dan Saoedi-Arabië. Direct na die overwinning verschijnt de Mahdi, een nakomeling van Mohammed. Hij is de grote redder, die de wereld zal behouden. 

De vorige president (t/m 2013) van Iran, Ahmedinejad, dacht dat hij de voorloper van de Mahdi was. (Je komt dat woord in zijn zelfbedachte naam tegen.) Iran dreigt Israël niet zomaar. Ze meent dat dit onvermijdelijk is voor het behoud van de mensheid... Ahmedinejad heeft zijn plan niet kunnen verwezenlijken. Anderen nemen nu de uitdaging over, want in de ogen van de geestelijkheid van Iran is de tijd aangebroken om Israël te gronde te richten.

Armageddon wacht en dreigt. Dit is onvermijdelijk. De strijd zal hevig zijn. Miljoenen zullen omkomen. Met Iran als de grote held? De islamitische variant van Armageddon is nodig en uiteindelijk heilzaam voor de wereld, leert Iran. Ze leert het niet alleen, ze gelooft ‘t. Ze gelooft ’t niet alleen, ze doet het. Dan begrijp je de beweegredenen achter de drone-aanval op Saoedische olie-installaties. Het is een test om uit te vinden of de tijd voor de grote overwinning al is aangebroken. Een morbide spel...

Iran wil graag de laatste oorlog op aarde uitvechten. De profetieën hebben duidelijk gemaakt, dat dit met veel lijden voor het land gepaard zal gaan. Klopt dat dan niet? Nu is de tijd aangebroken om alle Joden te vernietigen; daarna alle andere andersdenkenden, inclusief de soennieten. Iran is op oorlogskoers en dat is haar religieuze plicht. De schermutselingen in het Midden-Oosten zijn geen kinderspel. Voor je het weet staat de hele wereld in brand. Je hebt met blinde fanatici van doen. Israël moet dood om de mensheid te verlossen. Dat lijkt op de woorden van Kajafas: “... dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.” (Johannes 11:50) Nu moet een heel volk dood...

“Op die dag zal Ik Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken.” (Zacharia 12: 3) Je zou denken dat Iran, Hamas, Hezbollah de Bijbel hebben gelezen en zich slechts daarin vergissen dat ze zelf het initiatief nemen. Maar ze verfoeien de Bijbel. Ze vinden het zelfs verwerpelijk die te lezen. Ze zijn immers moslims. Maar hun haat tegen het Jodendom is groot. Dat wordt hun door de Koran ingegeven.

De islamitische overtuiging dat Jeruzalem van de islam is en dat daarin geen plaats is voor Joden is een verhaal apart. Je kunt de islam niet begrijpen als je niet inziet dat ze als een koekoek in het godsdienstige nest alles probeert te verdringen. Israël uitverkoren? Welnee, Arabië. Mozes de grote wetgever? Welnee, Mohammed. Jezus Zoon van God? Nee hoor, dat is in zekere zin Mohammed (zonder het woord ‘zoon’ te gebruiken). Jeruzalem de heilige stad? Nee, dat is Mekka. Werd Jezus op de berg bemoedigd door Mozes en Elia? Niet zo belangrijk. Mohammed is in een visioen op een nacht naar Jeruzalem gereisd om daar Abraham en Mozes voor te gaan in het gebed, om daarmee duidelijk te maken dat hij, Mohammed, de allerbelangrijkste was. Met dat visioen (of beter: die fantasie) legde hij ‘voor eeuwig’ beslag op Jeruzalem als een stad van de islam. En weet je vanwaar Mohammed in zijn visioen op zijn paard Buraq neerdaalde en opsteeg in Jeruzalem? Dat was van de top van de Moria, de plaats waar Abraham zijn zoon offerde (niet Izak maar Ismaël volgens de islam). In het tweede islamitische heiligdom in Jeruzalem, de Rotskoepel, is een stuk rots te zien, waar dit gebeurd zou zijn. Ook in dit verhaal uit de Koran zie je hoe de islam alles wat heilig is van anderen probeert af te pakken.

Hamas, de Palestijnen, Hezbollah en Iran schreeuwen: Weg met Israël. Al hun inspanningen zijn gericht op dat ene doel. Het moet nu! Lees vandaag de krant en lees ‘m morgen. Alsof je Openbaringen leest...

 

Bram krol