2015270844.jpg

BUITENGEWONE DOORBRAKEN VAN HET EVANGELIE.

Wie en wat zijn wij?

Het groeiende werk van Bram Krol maakte het nodig een stichting te vormen om dit te begeleiden. De naam is neutraal gehouden (vanwege werk in ‘moeilijke’ landen), maar geeft precies aan wat de bedoeling is. Faciliteren, mogelijk maken, namelijk: geestelijke doorbraken en kerkelijke vernieuwing. De stichting is interkerkelijk en onafhankelijk. Ze heeft het ANBI-keurmerk.

De Stichting Facilite werkt samen met stichtingen in Kongo, Nepal en Ivoorkust (en minder officieel en met eigen doelen ook in Somaliland). Ze ziet als haar taken:

1. Lesgeven aan predikanten en lokale geestelijke leiders over de principes van gezonde gemeenten (zoals beschreven in ‘Gemeentegroei compleet’).

2. Het publiceren van boeken en brochures over dit onderwerp en ter ondersteuning van het eigen zendingswerk.

3. Evangelisatie in onbereikte streken en plaatsen (pygmeeën, Tibetaanse stammen in Nepal, sloppenwijken e.d.). Dit om het getuigenis van Gods kracht overal bekend te maken, ook in Nederland.

Wilt u het werk van stichting Facilite steunen !

U kunt dit bijzondere werk steunen met een online donatie 

U kunt ook alle gewenste informatie over dat project krijgen en een financieel overzicht ervan.
U kunt een speciaal doel uitkiezen, als u dat wenst, persoonlijk of met school/kerk/vereniging etc.  Het is zelfs mogelijk dat u uw eigen projekt bezoekt.
Stuurt u voor meer informatie ons een bericht en we nemen contact met u op.

Stichting Facilite
tel: 0183-636197.
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De bankrekening van Stichting Facilite is NL61RABO0129865079

Het groeiende werk door Bram Krol vereiste de hulp van een aantal betrokken gelovigen. Zij werken samen onder de naam Stichting Facilite, en ondersteunen het zendingswerk van Bram Krol. De stichting is interkerkelijk en onafhankelijk. Ze heeft het ANBI-keurmerk.

De Stichting Facilite werkt samen met stichtingen in Kongo, Nepal en Ivoorkust. Ze streeft 3 doelen na:

 1. Lesgeven aan predikanten en lokale geestelijke leiders over de principes van gezonde gemeenten (Gemeentegroei).
 1. Het publiceren van boeken en brochures over dit onderwerp in diverse talen.
 1. Evangelisatie in onbereikte streken en plaatsen (pygmeeën, Tibetaanse stammen in Nepal, een sloppenwijk in Abidjan en dergelijke, mede als voorbeeld van wat mogelijk is).

 

Bestuur van de Stichting Facilite

voorzitter:                    P.J. Korpershoek
secretaris:                   A.J. Krol
penningmeester:         J.R. Dircks
lid:                               B. Krol
lid:                               L. van den Heuvel
lid:                               H. van Ameijde
lid:                               W. A. van den Berg

 

Adres van het bestuur:

2e secretaris: B. Krol,
Van Hogendorpweg 7,
4204 XL  Gorinchem,
tel. 0183-636197.
mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Facillite te Gorinchem (opgericht 2006) staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het RSIN nummer: 8174.15.440 
De bankrekening van Stichting Facilite is NL61RABO0129865079

 

Jaarrekeningen / vooruitzichten / Beleidsplan

 Gebedsonderwerpen

 Nieuwe gebedsonderwerpen en gebed voor 4 nieuwe, grote projecten

 1. Nepal: In alle stilte is er een wet door het parlement gejaagd, begin augustuus 2017, die ‘bekeringen’ verbiedt. Deze wet is vooral tegen christenen gericht. De kerken groeien enorm in Nepal. Dat wordt nog bevorderd door de corruptie van de autoriteiten (o.a. na de grote aardbevingen van 2015). De wetten van het land bepalen dat de mensen hindoe of boeddhist moeten blijven. Wie anderen christen wil maken, kan voor 5 jaar de gevangenis in en moet een half jaarsalaris aan boete betalen. Bovendien worden er stappen genomen om de grondwet te wijzigen en de vrijheden in te perken en Nepal opnieuw tot een hindoestaat te maken (onder pressie van India). Maar nu ook: Reden tot dank. Met de verkiezingen van begin december ’17 hebben de partijen, die vrijheid van geloof voorstaan, duidelijk gewonnen, en de christenen halen opgelucht adem.

 2. Nepal: in februari/maart ‘18 hoopt Bram Krol een reis naar Nepal te maken om de werkers daar te instrueren en de werkgebieden van Facilite te bezoeken.

 3. Nepal: In het district Bhojpur, vlak bij de gelijknamige hoofdstad ervan, hebben we een geloofsgemeenschap mogen stichten in het dorp Taksar. Er komen nu meer dan 40 mensen samen. In het kleine dorp Tilar, 10 km. naar het oosten, zijn nu ook 10 nieuwe gelovigen, die eerst zwaar werden gediscrimineerd. De werkers, Arjun en Tej, voelen zich soms wat alleen. Het christelijke geloof is nog nauwelijks doorgedrongen in hun gebied. Bid voor een verdere doorbraak van Gods Woord.

 4. India: al bijna 3 jaar werkt evangelist Ram Nath in zijn eigen omgeving, niet ver van Benares, de meest heilige hindoestad. Naast zijn eigen dorp bezoekt hij nog 14 andere, vaak twee dorpen per dag. Hij heeft de afgelopen zomer een motor gekregen, waardoor dat allemaal mogelijk is. Er zijn nu meer dan 200 gelovigen (situatie met de jaarwisseling). Bij zijn huis wil hij een zaaltje bouwen, want nu vergaderen de mensen onder een tentzeil, wat bij wind en regen erg moeilijk is. Bid voor zijn werk.

 5. India: Bihar. Aan de grens met Oost-Nepal werkt een team van ds. Suresh Marandi. Daar kwamen eind 2017 8 mensen tot geloof. Bihar had in zendingskringen in de vorige eeuw de bijnaam: Graf van de zendelingen. En kijk eens wat er nu gebeurt, al is het nog maar klein! Een reden tot dank!

 6. Ivoorkust: We werken nu met nazorggroepen in 50 verschillende dorpen. De teams werken heel zelfstandig en nemen soms ook evangelisatiewerk ter hand, met goede resultaten. Het is heel positief dat de kerken hun voorbeeld nu gaan navolgen. Wij helpen hen daarbij. Het is voor die kerken iets nieuws. Via onze medewerker ds. Alfred Zranpiemi zijn nu ook de eerste stappen gezet van evangelisatie in het woongebied van zijn stam, de stam Dan, in Liberia. We zoeken naar een werker voor dat land, die zowel Frans, Engels als Yacouba (de taal van de stam Dan) spreekt. Ds. Alfred heeft iemand voorgesteld. Is deze Étienne de juiste persoon? En staat onze bankrekening het toe, dat we hem ook financieel ondersteunen? (In januari/februari ‘18 hoopt Bram Krol naar Ivoorkust te gaan).

 7. Ivoorkust: Het dorp Grand Morié, dichtbij de stad Agboville in het oosten van het land, zag een grote doorbraak, toen we met evangelisatiewerk in juli ’17 85 mensen tot geloof zagen komen. De kerk van ds. Philippe Makaye heeft daar een nieuwe gemeente gesticht. Van 18 – 20 januari hopen we daar te evangeliseren. Bid voor nieuwe zegeningen en voor de opvang van de nieuwe gelovigen.

 8. Ivoorkust: Petit Danané is een nederzetting van leden van de stam Dan, 35 km. ten noorden van Abidjan. Daar zagen we (ondanks enorme hoosbuien) 36 mensen tot geloof komen. Ds. Charles Bahi zorgt (door jongeren uit zijn kerk) voor de nazorg. De leiders van het dorp hopen dat alle 1000 inwoners het geloof in Christus zullen vinden.

 9. Kongo: Tijdens een grote zendingsreis in de zomer van 2017 kwamen 2260 mensen tot geloof (de talloze kinderen niet meegerekend). Bid voor hun geestelijke begeleiding. Naast de vijf nazorggroepen die in de zomer van 2017 spontaan ontstonden, zijn er nu 40 nieuwe bijgekomen na een bezoek aan deze plaatsen door ds. Richard Mayoko.

 10. Kongo: In augustus heeft Moïse Kibungula een bezoek gebracht aan de pygmeeën in de regio Nkau en de regio Boleko, in de nieuw gevormde provincie Maï Ndombe, op 450 km. van zijn woonplaats Idiofa. De 250 of meer nieuwe gelovigen en hun dorpen in het gebied van Nkau (die begin ’17 tot geloof kwamen door een zendingsreis van Luswa) kregen kleding, medicijnen en zout. Ze hebben verdere hulp nodig, zowel geestelijk als op het sociale vlak. In februari willen we weer een team naar hen toesturen voor verdere begeleiding en wat sociaal werk.

 11. De Yibirs en de Tubalstam worden zwaar gediscrimineerd vanwege hun Hebreeuwse afkomst. We zoeken naar mogelijkheden om voor hen (en anderen die hetzelfde lot treft) sociaal werk en onderwijs op te zetten. Laten we daar voor bidden.

 

 

============================

4 ONMOGELIJKE PROJECTEN

 

Bid mee. Denk mee. Help mee! (Zie onze ‘Projecten’ op deze website)

Deze projecten gaan ver uit boven onze huidige mogelijkheden. Als God niet ingrijpt, zal het ons niet lukken. 

 

 1. Kinderbijbels voor de stam Dan in Ivoorkust in het Frans en Yacouba (de taal van de stam Dan). Doet u mee?

 2. Radio-uitzendingen voor een jaar in Ivoorkust in de regio Dan (dit project wordt nu verzorgd door Trans World Radio)

 3. Sociale activiteiten voor de pygmeeën in de Maï Ndombe (de allerarmsten van de allerarmsten, en zwaar gediscrimineerd…)

 4. Nieuwe technische uitrusting voor evangelisatiecampagnes van ds. Bernardin Luswa uit Kikwit (Dem. Rep. Kongo)

 (bijgewerkt 10 januari 2018)

Meer artikelen...