2015270844.jpg

Projects / Projecten / GIGAFAC

Voor Nederlands klik hier > : STEUN ONS MET GEBED< GELD EN (EVENTUEEL) MEDEWERKING

For English click here > : SUPPORT US WITH YOUR PRAYERS < FINANCIAL SUPPORT AND POSSIBLY OTHER TYPES OF SUPPORT

KInderbijbel Project

Lees hier het laatste complete verslag van het Kinderbijbel Project (8Mei 2020) : Kinderbijbel Project

 

Pygmeeën, Kongo, Bandunduprovincie

Halverwege november 216 wil de leider van ons werk in Kongo. Ds. Bernardin Luswa, samen met de predikanten Jean Kibungula en Richard Mayoko voor 4 weken op de motor naar de pygmeeën reizen, op 600 km. van zijn woonplaats Kikwit. Het pad door het oerwoud (en door moerassen) is bijna onbegaanbaar en vrijwel nergens onderhouden. Woudreuzen zijn erover gevallen, lianen slingeren zich over het pad, soms kun je niet meer onderscvheiden waar je rijdt. Dit is een gevaarlijke tocht (krokodillen, slangen, giftige doorns, rovers, luipaarden, ziekten, maar geen enkel ziekenhuis, geen telefoon…) Doel van de reis: Evangelisatie, vorming van de gelovigen en het starten van werk in een nieuwe streek. Naast dit drietal reist ook een reparateur voor de motor mee (er is geen enkele garage in het hele oerwoud in de Bandunduprovincie, die zich uitstrekt over 400 x 350 km. (ruim 3x het oppervlak van Nederland!)

In Bokota (e.o.), het eindpunt van de reis, wonen onze drie evangelisten onder de pygmeeën: Dieudonné, Lotudi en Leblanc. Ze hebben advies en hulp nodig. Er zijn vier anderen getraind, maar waar moeten die werken? Het is niet gemakkelijk je elders te vestigen. Veel pygmeeëngemeenschappen zijn erg gesloten en weren onbekenden.

De tocht gaat van Kikwit naar Idiofa 90 km.); dan moet 60 km. verder de grote rivier de Kasaï worden overgestoken in een grote kano, dan begint het oerwoudpad, dat over de regionale hoofdplaats Oshwe (met hooguit 4000 inwoners) naar het dorpje Bokota leidt. Oshwe ligt ongeveer halverwege de reis. Tussen Oshwe en Bokota (met 400 inwoners) ligt het dorp Nkau. In de omgeving van Nkau wonen enkele duizenden erg primitieve pygmeeën. Jean heeft wel onder hen gewerkt en veel openheid aangetroffen voor het Evangelie, maar hij heeft er nog geen kerk kunnen stichten. Deze reis wil het team het werk dat daar begionnen is consolideren en minstens één goede werker voor dat gebied vinden die daar gemeenten kan stichten.

Van ons zendingsteam kunnen we zeggen: Luswa is de bezielende visionair van de beweging. Jean is de man van het oerwoud, die in de omgeving van Nkau goed bekend is en die de taal van de pygmeeën in die streek kent, het Kitwa. Richard is de docent, die de kerkewerkers en nazorgers gaat vormen. De pygmeeën snakken naar dit bezoek.

Het team neemt enkele balen kleding mee, en verder zout, medicijnen en wat pannetjes, zeer gewild in de dorpjes in het eindeloze regenwoud. Verder, voor weinigen die kunnen lezen: Bijbels.

Dieudonné en zijn collega’s in Bokota en omgeving hebben 9 gemeenten gesticht met in totaal meer dan 3000 gelovigen, in een gebied waar voorheen geen christenen waren. Maar het lukt niet goed om onder andere groepen pygmeeën te werken. Ten noorden van hen wonen de vispygmeeën, ten zuidoosten is het gebied van Nkau, waar andere jachtpygmeeën wonen, maar die vijandelijk staan tegenover de groep uit de streek van Bokota. Zal het zendingsteam daar een doorbraak in kunnen bewerken?

Tussen de bezoeken van Luswa en zijn team door wordt het contact onderouden door Moïse, de zoon van ds. Jean, die per fiets (!) de enorme reis maakt. De laatste keer (april ’16) is hij met een fiets, beladen met 3 nieuwe, gedemonteerde fietsen, naar Bokata gegaan, zodat de werkers in het oerwoud zich wat sneller kunnen verplaatsen.

Hoeveel pygmeeën er zijn? In de Dem. Rep. Kongo meer dan anderhalf miljoen, vooral in het noordoosten van het land. In de provincie Bandundu (waarvan Kikwit de grootste stad is) meer dan 80.000, van wie de overgrote meerderheid nog nooit over Jezus heeft gehoord. De pygmeeën worden door de langere bantoes ernstig gediscrimineerd, waardoor ze zich steeds verder in het oerwoud terugtrekken. Het Evangelie kan hier verandering in brengen. Dat verkondigen we trouwens niet alleen aan de pygmeeën, maar ook aan de bantoes in het regenwoud.

Een reis naar de pygmeeën is duur. Maar zouden ik of een andere westerling meegaan, dan zou het nog wel eens veel duurder kunnen worden. Voor 8250 euro kan de reis gemaakt worden. Dit is inclusief achterstallige betalingen voor het levensonderhoud van de pygmese evangelisten en hulpgoederen. Voor dit doel komen we nog 2600 euro te kort. Wie helpt ons?

Voor informatie over de pygmeeën: zie het boekje van Bram Krol: ‘Schreeuw uit het oerwoud’. (zie info op de site www.bramkrol.com )

We houden u via dit bericht op de hoogte van het verloop van de actie voor dit project.

 

(geplaatst 18 oktober 2016)

Goed Nieuws per radio voor de stam Dan

Anderhalf miljoen mensen telt de stam Dan, voornamelijk in Ivoorkust, en verder in Liberia en Guinee. De grote meerderheid belijdt het animisme. Maar in hun religie vind je enkele bijzondere overblijfselen van het bijbelse geloof. Dat stamt uit het verre verleden, 2700 jaar geleden. Want de stam Dan komt oorspronkelijk uit Israël.

Twintig jaar geleden waren er radioprogramma’s in hun eigen taal, uitgezonden over radio ELWA uit Liberia, waar veel naar geluisterd werd. Tijdens de burgeroorlog werd hun kantoor en zender gepunderd en vernietigd. Nu zijn die uitzendingen er niet meer in het Yacouba, de taal van de stam Dan.

Sinds kort komt deze stam meer open te staan voor het bijbelse geloof, nu het hen duidelijk wordt dat veel van hun gewoonten een (vergeten) bijbelse oorsprong hebben. Nu staat men nog veel meer open voor radiouitzendingen over het geloof in hun eigen taal. Dat zal ook het evangelisatiewerk - dat een hoge vlucht neemt - goed ondersteunen. Verspreid over diverse fm-zenders kan de hele stam bereikt worden.

Helpt u mee om de Danieten het Evangelie te laten horen? Voor 5000 euro kunnen we een half jaar vooruit. Radiosprekers hebben we al. We werken hierin samen met Trans World Radio.

Stichting Facilite NL61RABO0129865079, t.n.v. Radioproject Dan

Met de groetjes van Bram Krol

Kijk ook bij de overige projecten >>