2015270844.jpg

Chisopani, Nepal

Chisopani is een groot dorp (meer dan 3000 inwoners) op anderhalf uur rijden van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Het ligt op de top van de heuvelrug die de hoogvlakte van Kathmandu omringt, net naast een groot natuurpark, met uitzicht op de bergtoppen van de Himalaya. De bevolking bestaat voor 80% uit leden van de Tamangstam. De meerderheid van de anderen zijn Chettri’s, de één na hoogste kaste in het Hindoeïsme. Kastetegenstellingen en daaruit voortkomende discriminatie heb ik in Chisopani (lett.: Koudwater) niet opgemerkt.

Chisopani is een arm dorp, maar met de mogelijkheid om in de toekomst hogerop te komen door de ontwikkeling van toerisme. Eén klein project hebben we (Stichting Facilite) in dat dorp al uitgevoerd: een imkerproject waar 10 mensen aan meedoen, en wat voor wat extra inkomsten zorgt voor enkele arme boeren. Hierdoor hebben we een goed contact met de dorpelingen opgebouwd.

In Chisopani is geen lagere school. De kinderen moeten daarvoor anderhalf uur lopen naar een naburig dorp; die weg voert door een dicht bos (met o.a. jaguars) en langs een gevaarlijke helling, wat voor de kleintjes echt te ver en te gevaarlijk is. De overheid wil vanwege geldgebrek voorlopig geen school bouwen in Chisopani , hoewel de noodzaak daartoe zeker bestaat. Alleen wil ze wel gratis bouwgrond in het dorp ter beschikking stellen, op een prachtige plaats met ruimte voor een sportterrein. Nepal is één van de tien armste landen op aarde en is nog extra achterop geraakt door een rebellie van 15 jaar door maoïstische groepen en daarna enkele jaren van wanbestuur door de toen grootste partij, die van de Maoïsten. Pas eind vorig jaar zijn zij weggestemd bij de verkiezingen en is er een voorzichtig economisch herstel gaande. Maar inkomen-genererende activiteiten in het land (waterkracht, fabrieken en bedrijven) hebben stil gelegen of zijn failliet gegaan door jaren van ellende.

De inwoners van het dorp hebben hun goede wil laten zien door een sterk en daadkrachtig schoolbestuur op te zetten. In een lege woning zijn nu 3 klasjes, maar daar is verdere uitbreiding onmogelijk. Ook heeft men erin toegestemd 20% van de bouwkosten van een eigen school voor eigen rekening te nemen, ondanks alle armoede. Wij van onze kant doen er alles aan om de kosten te beperken, mede omdat we de hulp en het advies hebben van een lokale ingenieur, die alles narekent en waar nodig goedkopere oplossingen voorstelt.

Naast de ingenieur hebben we anderen die controle kunnen uitoefenen en adviezen kunnen geven: een bekend bestuurder wil ons als vrijwilliger helpen, en de secretaris-generaal van onze Nepalese zusterorganisatie,  ds. Dhruba Adhikari, is vanaf het begin bij de besprekingen in Chisopani betrokken geweest. Bram Krol bezoekt Chisopani minstens eens per jaar; zo nodig vaker.

Het project is nog extra interessant omdat de president van Nepal en andere politici die ik via via ken aandringen op de uitvoering van dit project. Dat heeft als voordeel dat meerdere ogen kritisch kijken naar wat er in Chisopani gebeurt.

Voor een schooltje met 6 lokalen, toiletten, een kantoortje en een plat dak (waarop later eventueel een nieuwe etage kan worden gebouwd, als uitbreiding nodig mocht zijn) is 15.900,00 euro nodig. 20% wordt betaald door de lokale bevolking 3181 euro) en aan giften voor dit doel is reeds 1200 euro binnen gekomen. Blijft over: 11.519 euro. Vergeleken met andere delen van Nepal liggen de bouwkosten hoog, omdat de weg naar het dorp zeer begaanbaar is. Dat verhoogt de transportkosten.

Het gaat om onderwijs aan kinderen afkomstig uit de armeren uit Nepal. Door de goede, energieke geest die we aantroffen in Chisopani heeft dit onderwijsproject een goede kans van slagen. Ook is het geen blijvende kostenpost. Wanneer het schoolgebouw eenmaal staat, kan men de lopende kosten uit de bijdragen van de ouders betalen. Het wordt een particuliere school, geen overheidsschool. Dat betekent: meer kwaliteit en betere controle door de ouders. Dat maakt de kans van welslagen des te groter.

Gorcum, 11 juni 2014

A.J.Krol