2015270844.jpg

Rasuwa, Nepal

Er zijn grote mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen onder en sterk aan hen verwante stammen. Daarom wil ds. Gyalsang nog een tweede fase toevoegen aan zijn evangelisatieproject door middel van nieuwe liederen. Hij wil een dvd maken met Tibetaanse volksliedjes- en dansen, vermengd met zijn eigen nieuwe geestelijke liederen en uitleg van het Evangelie. Hij is ervan overtuigd dat dit goed zal aanslaan.Dvd-spelers vind je in Tibet, met een hoge levensstandaard, in bijna elk huis.

Sinds 1700 hebben Rooms-katholieke orden geprobeerd Tibet met het Evangelie te bereiken. In de negentiende eeuw beten ook Protestanten hun tanden stuk op deze taak. Zou Gyalsang de sleutel gevonden hebben? Hij is daarvan overtuigd. De kosten voor dit project komen op ongeveer 3600 euro. Een uniek en strategisch project! Wie helpt?