2015270844.jpg

Schooltje Balamvita (Nepal)

Voor de van het reguliere onderwijs uitgesloten Santali kinderen hebben we een schooltje gebouwd. Twee lokalen plus toiletten. De onderwijskrachten betalen wij. Dit is één van onze meest succesrijke projecten.  Nu is er een schoolbestuur waarin alle kasten vertegenwoordigd zijn, de twee onderwijzeressen zijn van verschillende kasten en er is een goede samenwerking gekomen met de reguliere dorpsschool. Dit project heeft bijgedragen aan vrede en onderlinge acceptatie. Het gebouwtje wordt ook gebruikt door het groeiende kerkje van Balamvita met nu reeds 75 gelovigen. (Dit project is voor een groot deel gefinancierd door de Gereformeerde Kerk ’s-Gravendeel). Afgerond: zomer 2011.