2015270844.jpg

Goed Nieuws per radio voor de stam Dan

Anderhalf miljoen mensen telt de stam Dan, voornamelijk in Ivoorkust, en verder in Liberia en Guinee. De grote meerderheid belijdt het animisme. Maar in hun religie vind je enkele bijzondere overblijfselen van het bijbelse geloof. Dat stamt uit het verre verleden, 2700 jaar geleden. Want de stam Dan komt oorspronkelijk uit Israël.

Twintig jaar geleden waren er radioprogramma’s in hun eigen taal, uitgezonden over radio ELWA uit Liberia, waar veel naar geluisterd werd. Tijdens de burgeroorlog werd hun kantoor en zender gepunderd en vernietigd. Nu zijn die uitzendingen er niet meer in het Yacouba, de taal van de stam Dan.

Sinds kort komt deze stam meer open te staan voor het bijbelse geloof, nu het hen duidelijk wordt dat veel van hun gewoonten een (vergeten) bijbelse oorsprong hebben. Nu staat men nog veel meer open voor radiouitzendingen over het geloof in hun eigen taal. Dat zal ook het evangelisatiewerk - dat een hoge vlucht neemt - goed ondersteunen. Verspreid over diverse fm-zenders kan de hele stam bereikt worden.

Helpt u mee om de Danieten het Evangelie te laten horen? Voor 5000 euro kunnen we een half jaar vooruit. Radiosprekers hebben we al. We werken hierin samen met Trans World Radio.

Stichting Facilite NL61RABO0129865079, t.n.v. Radioproject Dan

Met de groetjes van Bram Krol

Kijk ook bij de overige projecten >>